Arvioinnin johtokunta

Arvioinnin johtokunnan tehtävänä on arvioida seurakunnan toiminnan ja talouden tarkoituksenmukaisuutta, vaikuttavuutta ja raportointia sekä talouden tasapainoa. Sen jäsenet ja varajäsenet eivät saa toimia seurakunnan muissa luottamuselimissä kuin kirkkovaltuustossa.

Johtokunta ei ole tehtävässään yksin, vaan sen toiminnan on tarkoitus tukea ja edistää yhteisten taloudellisten päämäärien ja laatutason saavuttamista ja ylläpitämistä. Tilintarkastajien tehtävänä on suorittaa lakisääteinen ulkoisen kirjanpidon ja tilipäätöksen tarkastus ja sisäinen valvonta on johdon apuna varmistamassa organisaation toiminnan säännönmukaisuutta sekä sitä, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti.

Yhteisenä tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Arvioinnin johtokunnan tehtävänä on keskittyä kirkkovaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointiin.

 

 

 

 

Johtokunnan kokoonpano vuosina 2015 - 2018


Eero Katainen

Eero Katainen
Eläkelänen, myyntipäällikö, Kristillisten perusarvojen puolesta


0400 343 489


Eero Kuusela

Eero Kuusela
Eläkeläinen, Kokoomus ja sitoutumattomat


0500 542 340
Seppo Niittonen

Seppo Niittonen
Eläkeläinen, Keskusta ja sitoutumattomat


050 523 7831Eija Viitanen

Eija Viitanen
Sinun äänesi seurakunnassasi – sosialidemokraatit ja sitoutumattomat