Häät

Kristillisen uskomme mukaan avioliitto on Jumalan asettama. Jumala on tarkoittanut ihmisen elämään toisen kanssa. Avioliitto on perheen perusta. Vihkijänä pappi vahvistaa liiton, johon pari on sitoutunut keskinäisellä lupauksella. Kristillinen avioliitto solmitaan Jumalan kasvojen edessä.

Jos avioliitto on solmittu siviiliviranomaisen edessä tai muun kuin evankelis-luterilaisen kirkon käytännön mukaisesti, avioliitto voidaan myös siunata evankelis-luterilaisen kirkon perinteen mukaisesti niin haluttaessa. Avioliiton siunaaminen muistuttaa pitkälti kirkollista vihkimistä.

Seurakunnan tilojen sekä papin ja kanttorin varaaminen tapahtuu kirkkoherranvirastossa. Papin, kanttorin ja suntion palvelukset ovat maksuttomia. Mikäli halutaan pappi tai kanttori jostakin muualta kuin omasta seurakunnasta, tulee vihkiparin itse pyytää häntä. Tällöin mahdollisista matkakuluista huolehtii häiden järjestäjä. Kirkko ja hääpaikka kannattaa varata hyvissä ajoin.

Avioliiton solmimista edeltää aina avioliiton esteiden tutkiminen. Siten varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Avioesteiden tutkinnan voi suoritaa joko seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu tai mikä tahansa maistraatti

Vihkimisen järjestämisestä Jyväskylän seurakunnassa kerrotaan enemmän hääoppaassa.
 

Opas vihkimisen järjestelyihin
Kirkkoherranvirasto