Ekotekojen vuosikello

Jyväskylän seurakunta seuraa työssään ekotekojen vuosikelloa. Ympäristötyö ja vastuun kantaminen luomakunnasta nousevat suoraan kirkon uskon perusteista. Ensimmäinen uskonkappale vakuuttaa, että Jumala antaa hyvät lahjansa luomansa kautta. Se on kiitollisuuden ja aktiivisen huolenpidon lähtökohta.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Earth Hour – valon hetki -ilmastotapahtuma

Earth Hour on WWF:n eli Maailman luonnonsäätiön organisoima maailmanlaajuinen ilmastotapahtuma, jossa eri puolilla maailmaa sammutetaan valot samana päivänä samaan kellonaikaan. Kirkkohallitus on suosittanut kiertokirjeissään seurakunnille osallistumista tapahtumaan.

Earth Hour järjestettiin ensimmäisen kerran Australiassa vuonna 2007. Monet seurakunnat ovat osallistuneet Earth Hour -tapahtumaan.

Seurakunnat voivat osallistua tapahtumaan

  • sammuttamalla mahdollisuuksien mukaan valaistuksen kirkoista ja muista toimipisteistä tapahtuman ajaksi ja
  • järjestämällä tapahtuman aikana rukoushetken.

Earth Hour

Nuukuusviikko

Nuukuusviikkoa vietetään aina viikolla 16

Nuukuusviikkoa on järjestänyt 20 kansalaisjärjestön yhteinen Kierrätysliike. Viikolle on valittu vaihtuva teema, jonka puitteissa edistetään luonnonvarojen säästäväistä käyttöä ja jätteiden synnyn ehkäisyä. Kohderyhmänä ovat järjestöt, yhdistykset ja muut yhteisöt urheiluseuroista vanhempainyhdistyksiin ja kaveriporukoihin. Tarkoituksena on levittää tietoa kestävän kehityksen mukaisten tapahtumien ja muun toiminnan järjestämisestä.

Nuukuusviikko

Ekopaasto

Tuhkakeskiviikosta pääsiäispäivään

Elämäntapa- ja kulutusvalinnoilla on suuri merkitys aiheuttamiimme kasvihuonekaasupäästöihin, mutta miten päästöjä voi oikeasti pienentää? Ekopaasto kannustaa kokeilemaan, miten oma arki sujuisi elämäntapoja tarkistamalla. Näin on helpompi löytää myös pysyviä keinoja ilmastopainon keventämiseen.

Ekopaasto

Maailman ympäristöpäivä

5. kesäkuuta

1972 YK:n yleiskokous päätti julistaa 5. kesäkuuta Maailman ympäristöpäiväksi (World Environment Day). Päivämäärä muistuttaa Tukholmassa samana vuonna pidetystä YK:n ympäristökokouksesta. Kokouksen tuloksena perustettiin YK:n ympäristöohjelma UNEP.

Ympäristöpäivän tavoitteena on nostaa esiin muutoksia, joita ympäristössämme tapahtuu. Erityisen suuria haasteita ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen ja kasvihuonepäästöt aiheuttavat kehitysmaissa. Myös arktisilla alueilla ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat merkittäviä. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa paitsi kasvi- ja eläinkuntaan myös ihmisten toimeentulomahdollisuuksiin.

Suomen YK-liitto

UNEP

Luonnonkukkien päivä

Kesäkuussa

Yhteispohjoismaisen Luonnonkukkien päivän tavoitteena on kasvituntemuksen ja -harrastuksen edistäminen sekä yhteisten luontokokemusten tarjoaminen mahdollisimman monelle.

Luonnonkukkien päivä

Luomakunnan sunnuntai

Touko-lokakuussa

Luomakunnan sunnuntaita vietetään jonakin touko-lokakuun sunnuntaina joka vuosi. Luomakunnan sunnuntai sijoitetaan vuosittain seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelmaan.

Sunnuntain yleisotsikkona käsikirjassa on Vastuu luomakunnasta. Kun luomakunnan sunnuntaita vietetään, viikolla käytetään alle jäävän sunnuntain raamatuntekstejä. Luomakunnan sunnuntai on siis erityispyhä, jota vietetään vain sunnuntaina.

Jumala on sanallaan luonut kaiken olevaisen ja ylläpitää sitä. Hän on antanut ihmiselle vastuun luomakunnan huolenpidosta. Ihmisen tehtävä on viljellä ja varjella luomakuntaa ja toimia tuhon voimia vastaan.

Luomakunnan sunnuntai

Luomakunnan aika

1.9.–4.10

Luomakunnan aika on kansainvälinen ekumeeninen aloite kirkkojen rukouspäivästä luomakunnan ja sen varjelemisen puolesta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto edistää aloitteita viettää luomakunnan juhlaa ekumeenisena tilaisuutena. Ajankohdaksi on vakiintunut 1.9.–4.10. Se perustuu ortodoksisen kirkkovuoden luomakunnan päivään 1.9. ja läntisen kirkkovuoden Franciscus Assisilaisen muistopäivään 4.10.

Liikkujan viikko ja autoton päivä

Liikkujan viikko 16.–22.9. ja Autoton päivä 22.9.

http://www.liikkujanviikko.fi/

Liikkujan viikolla kannustetaan ihmisiä pohtimaan omia, arkisia liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään vuosittan 16.–22.9.

Viikon aikana kaupungit ja kunnat järjestävät tapahtumia ja tempauksia sekä tekevät pysyviä toimenpiteitä fiksumman liikkumisen puolesta.

Teemana on erilaiset kulkumuodot eri matkoilla. Mieti miten kuljet!

Kansainvälinen autoton päivä on 22. syyskuuta vietettävä kansainvälinen vuosipäivä. Päivä syntyi Euroopassa 1990-luvulla järjestetyistä tempauksista, joissa kiinnitettiin huomiota kasvavan liikenteen aiheuttamiin ongelmiin ja joukkoliikenteen kehittämiseen. Koko Euroopan kattavaa teemapäivää vietettiin ensimmäisen kerran 22. syyskuuta 2001, ja tapahtuma levisi myös Euroopan ulkopuolelle.

Ekumeeninen vastuuviikko

Lokakuussa

Silmitön väkivalta, kaiken menettäminen, jatkuva kuolemanvaara, epätoivo, vaino ja kidutus ajavat miljoonia ihmisiä etsimään turvaa. Olemmeko valmiit ylittämään oman elämämme rajoja ja auttamaan lähimmäisiämme, jotka ovat usein kirjaimellisesti käyneet läpi tulen ja veden päästäkseen turvaan?

Maailmassa oli vuoden alussa arviolta 51 miljoonaa pakolaista tai turvapaikanhakijaa, nyt heitä on jo 59,5 miljoonaa. Heistä 33,3 miljoonaa elää maansisäisinä pakolaisina. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 14.1 artiklan mukaan ”Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa.”

Vastuuviikko

Reilun kaupan viikko

Viikolla 43

Reilun kaupan viikkoa on vietetty jo yli kymmenen vuotta, joinain vuosina jopa kaksi kertaa. Myös muualla maailmassa vietetään Reilun kaupan viikkoa. Viikon tarkoituksena on muistuttaa kaikkia suomalaisia Reilun kaupan olemassaolosta ja siitä, miten kukin meistä voi omilla ostosvalinnoillaan vaikuttaa. 

Reilun kaupan viikko

Hiljaisuuden päivä

Vietetään Hiljan päivänä 8.10.

Äänimaisema: äänten kenttä, jossa kulloinkin olemme ja yksilön/yhteisön tapa ymmärtää ääniympäristö sitä kuunnellessaan (Schafer 1977/1989; Truax 1984/2001)

Hiljaisuuden päivä

Luomuviikot

Vietetään kullekin sopivana ajankohtana

Luomuliitto kutsuu valtakunnallisesti yrityksiä, yhdistyksiä ja kuluttajia järjestämään Luomuviikkoa. Toivotamme tervetulleeksi alueelliset sekä yrityksien ja yhdistyksien omat Luomuviikot. Yhteistä valtakunnallista päivämääräväliä ei ole asetettu, vaan viikkoja voidaan viettää kullekin taholle sopivana ajankohtana. 

Luomuviikot

Euroopan jätteen vähentämisen viikko

http://ewwr.fi/

Euroopan jätteen vähentämisen viikko on Euroopan yhteinen tempaus materiaalitehokkuuden, kiertotalouden ja luonnonvaroja säästävän arjen puolesta. Suomi on mukana jo kuudetta kertaa. Tänä vuonna mottona on vähemmällä enemmän. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta jätteiden vähentämisestä, tuotteiden uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä.

Älä osta mitään -päivä

http://alaosta.fi/

Älä osta mitään-päivää vietetään joka vuosi marraskuun viimeisenä perjantaina. Teemapäivä haastaa meidät pohtimaan jokapäiväisiä kulutuspäätöksiämme ja niiden vaikutuksia ympäristöömme. Älä osta mitään -päivää marraskuussa ja se sai alkunsa Vancouverissa , Kanadassa, vuonna 1992 nimellä No Shop Day. Älä osta mitään -päivän ideana on viettää vuorokausi ilman tavaran hankintaa ja rahan kulutusta. Päivän tarkoituksena on haastaa jokainen miettimään omia ostotapojaan, ostopäätöstentekoaan ja impulsiivista ostamistaan sekä pyrkimään kohti ekologista tavaroiden ja palveluiden käyttöä.