Alueneuvostot

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston ohella tärkeässä asemassa ovat alueneuvostot, jotka johtavat alueseurakuntien toimintaa yhdessä aluekappalaisten kanssa. Alueneuvostolle kirkkoneuvosto delegoi päätösvaltaa muun muassa määrärahojen käytössä ja työntekijävalinnoissa.

Jyväskylän seurakunnassa on yhdeksän alueneuvostoa. Kussakin alueneuvostossa on 6 - 10 jäsentä.

Kuulutus alueneuvostojen kokousten pöytäkirjan nähtävilläolosta julkaistaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla (Tellervonkatu 5, 40100 Jyväskylä) viimeistään 5 päivää ennen ilmoitettua kokouspäivää. Pyydämme huomioimaan, että esityslista toimii pohjana alueneuvoston kokouksen pöytäkirjalle ja siinä mahdollisesti mainitut liitteiden nähtävilläolot kirkkoherranvirastossa koskevat vasta kokouksen pöytäkirjan nähtävilläoloaikaa.

Alueneuvostojen pöytäkirjat muutoksenhakuosoituksineen ovat saatavana nähtäville Jyväskylän seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Oikaisuvaatimukset alueneuvostojen päätöksistä on tehtävä kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6). Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti sähköisesti asian- ja dokumentinhallintajärjestelmässä (Domus) kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti.