Vertaistuki kantaa eteenpäin

Vertaiset ymmärtävät parhaiten mitä elämääsi kuuluu. Kokemusten jakaminen toisen saman kokeneen kanssa voi antaa uusia näkökulmia käsitellä omaa tilannettasi ja antaa toivoa selviytymisestä.

Seurakunta tarjoaa henkilökohtaisten keskustelujen lisäksi vertaistukiryhmiä erilaisiin elämäntilanteisiin. Ryhmiä on muun muassa leskille, omaishoitajille ja päihdeongelmaisten läheisille.

Vertaistukiryhmät kokoontuvat säännöllisesti sovittuina ajankohtina. Osa vertaisryhmistä vaatii ennakkoilmoittautumista, pääosin seurakunnan vertaisryhmät ovat avoimia. Myös internetin kautta kokoontuvia ryhmiä on kysynnän ja tarpeen mukaan mahdollista järjestää.

Monipuolista ryhmätoimintaa eri alueilla

Erilaiset ryhmät kokoavat lähikirkkoalueilla yhteen myös muun muassa eläkeläisiä, työikäisiä, työttömiä, perheitä ja opiskelijoita.

Lisäksi seurakunnassa on tarjolla ryhmätoimintaa kehitysvammaisille, näkövammaisille, kuuroille sekä maahanmuuttajille.

Lisätietoja seurakunnan vertaistuki- ja ryhmätoiminnasta löydät verkkosivuilta tapahtumatiedoista ja kuukausittain ilmestyvän Henki ja elämä -lehden ilmoituksista.

Tule mukaan!