Arvioinnin johtokunta

Arvioinnin johtokunnan tehtävänä on arvioida seurakunnan toiminnan ja talouden tarkoituksenmukaisuutta, vaikuttavuutta ja raportointia sekä talouden tasapainoa. Sen jäsenet ja varajäsenet eivät saa toimia seurakunnan muissa luottamuselimissä kuin kirkkovaltuustossa.

Johtokunta ei ole tehtävässään yksin, vaan sen toiminnan on tarkoitus tukea ja edistää yhteisten taloudellisten päämäärien ja laatutason saavuttamista ja ylläpitämistä. Tilintarkastajien tehtävänä on suorittaa lakisääteinen ulkoisen kirjanpidon ja tilipäätöksen tarkastus ja sisäinen valvonta on johdon apuna varmistamassa organisaation toiminnan säännönmukaisuutta sekä sitä, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti.

Yhteisenä tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Arvioinnin johtokunnan tehtävänä on keskittyä kirkkovaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointiin.

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan vuodesta 2019 alkaen Domus-julkaisussa.

Arvioinnin johtokunnan viimeisimmän esityslistan löydät täällä.

Arvioinnin johtokunnan pöytäkirjat löydät täältä täältä.


Johtokunnan kokoonpano vuosina 2018 - 2022

Puheenjohtaja Eero Katainen (varajäsen Henna Katainen)Teknikko, eläkeläinen

Kristillisten perusarvojen puolesta -valitsijayhdistys