Toivon, ilon ja lähimmäisenrakkauden viesti

Globaalikasvatus

Globaalikasvatus tukee lapsen ymmärrystä maailmasta ja jäsentelee globaalin maailman asioita lapselle ymmärrettävään muotoon.

Globaalikasvatusta ohjaavat arvot – ihmisoikeudet, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Tavoitteena on eri kulttuurien tuntemus, ihmisten välisen yhteisymmärryksen lisääminen, ihmisarvon turvaaminen, rauhantyö, maailman voimavarojen oikeudenmukainen jako ja kestävä kehitys.

Globaalikasvatuksella vahvistetaan myös arjen jokapäiväisiä valintoja: ne valinnat joita tehdään Suomessa, vaikuttavat myös kauempana.

Globaalikasvatus on sisällytetty niin varhaiskasvatussuunnitelmien kuin opetussuunnitelmien valtakunnallisiin perusteisiin. 

Seurakunta haluaa olla tukemassa päiväkoteja ja kouluja globaalikasvatuksessa. Tarjoamme erilaisia palveluja ja yhteistyömahdollisuuksia.

Lähetyskasvatus

Lähetystyö on Jeesuksen ilosanoman viemistä ihmisille kaikkialle maailmaan. Halutaan kertoa uskosta, toivosta ja rakkauden merkityksestä ihmisille. Lähetyskasvatuksella halutaan tukea kristityn lapsen maailmankuvaa ja hengellistä kasvua.

Lapsi voi omalta paikaltaan toimia mukana toivon sanomassa. Lapsille on mieluista kuulla eri lähetystyöntekijöiden terveisiä eri kulttuureista ympäri maailmaa.

Globaali- ja lähetyskasvatuksen tueksi tarjoamme:

  • Työntekijävierailuja eri teemoilla mm. Reilun kaupan merkityksestä, kummilapsitoiminnasta, lähetystyöstä ja kehitysyhteistyöstä maailmalla sekä vieraista kulttuureista sanoin, kuvin, esinein ja toiminnallisesti.
     
  • Lähetystyöntekijöiden vierailuja paikan päällä sekä verkossa.
     
  • Seurakunnan materiaalipankin, josta voi lainata kirjoja, äänitteitä, pelejä, isoja käsinukkeja ja kankaita, erilaisia esineitä Afrikasta ja Aasiasta mm. vaatteita, nukkeja, soittimia, leluja ja arjen välineistöä, joista voi rakentaa esimerkiksi pienen näyttelyn päiväkotiin tai koulun luokkahuoneeseen. 
lapsella on käsissä pieni maapallo

YouTube-video

Ota yhteyttä

Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun ohjaaja
Yhteinen seurakuntatyö

FB Lähetys ja kansainvälisyys Jyväskylän seurakunnassa IG @kansainvalinenjklsrk

Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun asiantuntija, Diakonia ja missio -tiimiesihenkilö, työsuojelupäällikkö
Yhteinen seurakuntatyö
Vapaudenkatu 47, PL 103
40101 Jyväskylä

Specialist for Mission and International Work