"Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa partiolaisen ihanteita ja olla avuksi toisille."

YouTube-video

Partio Jyväskylän seurakunnassa

Seurakunnan nuorisotyö haluaa tukea partiolupauksen toteutumista antamalla taustayhteisönä lippukunnille toiminta-avustusta, kokoontumistiloja, tukemalla johtajiston koulutusta ja virkistystä sekä lippukuntien osallistumista valtakunnallisiin partiotapahtumiin ja leireille.

Mitä partio on: (sivuilta partio.fi)

Partio on vastavoima ”Miks mun pitäis” ja ”Ei kuulu mulle” -asenteille.

Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin partiolaiset osallistuvat puuhiin – vastuun antaminen nuorille on partion perusidea.

Seikkailu ja elämykset kuuluvat partioon. Terve luottamus omiin kykyihin kasvaa!

Ryhmässä oppii myös, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea eikä ole olemassa parasta partiolaista.

Partiossa opitaan käden ja mielen taitoja: Liikutaan luonnossa kävellen, hiihtäen, kiiveten, meloen ja purjehtien. Osataan antaa ensiapua tai lauletaan iltanuotiolla ja kitara soi. Tunnetaan maamerkit ja yövytään tulilla.

Partio antaa nuorille kansainvälisiä kokemuksia ja rakentaa kulttuurien välistä yhteisymmärrystä.

Partio sopii kaikille, joita kiinnostaa monipuolinen ja luonnonläheinen toiminta yhdessä toisten kanssa. Meillä et jää vilttiketjuun!

Partiota harrastetaan paikallisyhdistyksissä eli 850 lippukunnassa ympäri Suomen. Suomessa partiolaisia on 70 000 ja koko maailmassa 38 miljoonaa.

Partio on kaikille avointa ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta toimintaa.

Nuorisotyönohjaaja
Yhteinen seurakuntatyö
Tellervonkatu 5 / PL 103
40101 Jyväskylä

Partio ja Lehtisaari