Yhteisen seurakuntatyön johtokunta

Seurakunnallisen toiminnan koordinointia ja kehittämistä sekä kokoseurakunnallisia erityistoimintoja varten on yhteisen seurakuntatyön kokonaisuus. Sen toimintaa yhdessä johtavat yhteisen seurakuntatyön johtaja ja kirkkovaltuuston nimeämä johtokunta johtosäännössä määriteltyjen tehtävien pohjalta.

Yhteisessä seurakuntatyössä on neljä työalasihteerin johtamaa yksikköä, jotka ovat lapsi- ja perhetyön, nuorisotyön, diakonian sekä lähetyksen ja kansainvälisen vastuun yksiköt. Lisäksi yhteiseen seurakuntatyöhön kuuluu teologisissa asiantuntijatehtävissä toimivia pappeja sekä kaksi toimistosihteeriä.

Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan jäsenet

Puheenjohtaja Terhi Pulli (varajäsen Merja Saarela)
Kirkkoneuvoston edustaja Pertti Reinikainen


Muusikko (AMK), yrittäjä

Vihreä kirkko - Tulkaa kaikki -valitsijayhdistys


Lukion rehtori, eläkeläinen

Keskusta ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys
Maa- ja metsätieteiden maisteri

Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys


LitM

Kokoomus ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys