Ympäristöohjelma

Vuosille 2015-2020

Jyväskylän seurakunnan ympäristöohjelma 2015-2020 huomioi Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan, seurakunnan edellisen ympäristöohjelman, diplomikauden omat kokemukset sekä ympäristökoordinaattori FM Anna-Kaisa Tupalan keväällä 2015 tekemän Ympäristökatselmuksen Jyväskylän seurakunnassa.

Tähän mennessä tehty ympäristötyö on tuottanut hyviä muutoksia toimintatapoihin, muttei ole vielä muodostunut luontaiseksi osaksi kaikkien seurakunnan työntekijöiden toimenkuvaa ja hallinnon päätöksentekoa, kuten on tavoite.

Ympäristöohjelman toteutusmahdollisuus tulee varmistaa huomioimalla se kaikessa seurakunnan toiminnassa, hallinnon päätöksissä ja erityisesti kaikkien toimenkuvien osana. Ympäristötyö onnistuu vain kaikkien yhteisellä työllä – siten se ei myöskään kohtuuttomasti rasita ketään, vaan on osa normaalia työrutiinia.

Alueseurakuntien ympäristötyöryhmien ja kaikkien ympäristövastaavien yhteys ja raportointi koko seurakunnan ympäristötyöryhmään ja päinvastoin on tärkeä osa ympäristötyön onnistumista. Ympäristötyön tulee näkyä toimipisteissä, toiminnassa sekä tiedotuksessa. Ympäristötyöniloa on hyvä jakaa myös seurakuntalaisille!

Ympäristötyöryhmän puheenjohtaja
Tuulikki Väliniemi

 

Lataa ympäristöohjelma