Hautaus- ja puistopalvelut

Jyväskylän seurakunnan hautaus- ja puistopalvelut Tellervonkatu 5:ssä I-kerros, vastaa kuuden hautausmaan ja krematorion toiminnasta. Lisäksi vastuualueisiin kuuluu seurakuntien metsien hoito sekä kiinteistöjen viheralueiden kesäaikainen hoito.

Hautaustauspalvelut–toimistossa Tellervonkatu 5:ssä I-kerros, sovitaan siunaustilaisuuden paikka, ajankohta, siunauksen toimittavat pappi ja kanttori sekä varataan hautapaikka ja tehdään hautojen hoitoon liittyvät sopimukset.

Kaikki Jyväskylän hautausmaiden hautapaikat varataan Jyväskylän seurakunnan hautauspalvelut –toimistossa. Korpilahden hautausmaita koskevia asioita voidaan hoitaa myös niiden alueseurakuntien sivutoimipisteissä. Etukäteen ei hautapaikkaa voi varata.
Hautauspalveluissa hoidetaan myös muiden kuin seurakuntien jäsenten hautapaikka-asiat.

Marraskuun alussa toiminta siirtyy uusiin Reimarin tiloihin Kilpisenkatu 6 B 2krs.

 

HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ

Hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 28.10.2013 12 §

Vahvistettu Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa 31.1.2014 4 §

HAUTAUSTOINTA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET

1 §       Jyväskylän seurakunnan hautaustoimessa on noudatettava hautaustoimilaissa, kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevien säännöksien lisäksi tämän ohjesäännön määräyksiä.

Hautaustoimilaki (457/2003) HL

Kirkkolaki (30.12.2003/1274) 17 luku KL

Kirkkojärjestys (1055/1993, 9.5.2003/1277) 17 luku KJ

Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 7 luku 39- 42 § Ts.

2 §       Seurakunnan hautaustoimesta vastaa kirkkoneuvosto, jonka avuksi on kirkkovaltuusto asettanut kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan.  Johtokunnan tehtävät on määritelty valtuuston vahvistamassa johtosäännössä. Tämän ohjesäännön lisäksi päätösvallan käyttämisestä hautaustoimeen liittyvissä asioissa määrätään viranhaltijoiden tehtäväkuvissa ja tukipalveluiden johtosäännössä.

Jyväskylän seurakunnan hautainhoitorahastolla on oma 21.5.2012 vahvistettu sääntö.

Hautaustointa hoitaa hautaus- ja puistopalvelut

Lataa Hautaustoimen ohjesääntö 2014