Hautausmaat

Ajankohtaista hautaustoimesta

Ilkivaltaa Vanhalla hautausmaalla 29.7.2020

Hautausmaalta on kaadettu  seitsemän hautakiveä sekä kaksi metallista hautaristiä. Poliisille on tehty ilmoitus ilkivallasta. Kaadetut kivet/ristit sijaitsevat osastoilla 8,11, 12. Omaisiin pyritään olemaan yhteydessä, jos yhteystiedot ovat ajantasalla.  Poikkeuksellisesti  seurakunta asentaa nyt kivet/ristit paikalleen varovaisuutta noudattaen, koska kivet ovat omaisten omaisuutta. 

Edellinen ilkivalta tapahtui heinäkuun alusta, jolloin ilkivalta kohdistui enemmän hautakukkiin sekä muistoesineisiin kolumbaariossa.  Tällöin kaadettiin yksi hautakivi.

Hoitamattomista haudoista kunnostuskehotus Vanhalla hautausmaalla

Jyväskylän Vanhan hautausmaan yleisilmettä parannetaan aloittamalla hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely.  

Puistokadulla sijaitsevalla hautausmaalla on inventoitu hoitamattomia hautoja vuosien 2017 ja 2018 aikana. Osa haudoista on todettu hoitamattomaksi viime kesänä tehdyissä tarkistuksissa. Hoitamattomuuden perusteena on ollut hauta-alueen nurmikon ja /tai hautalaitteiden huono kunto.  

Hautaoikeuden haltijan on kunnostettava hauta vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi. Kunnostuskehotus lähetetään hautaoikeuden haltijalle kirjeitse, mikäli osoite on seurakunnan tiedossa. Kehotus asetetaan näkyviin myös haudalle. Lisäksi kuulutus on julkaistu sanomalehti Keskisuomalaisessa.

Seurakunnan haltuun siirtyneille haudoille tehdään vielä kulttuurihistoriallinen arviointi. Arvioinnin jälkeen päätetään haudan lopullisesta käytöstä.

Kuulutus hoitamattomista haudoista luettavissa tästä.

Ilmoitus hautaoikeuden päättymisestä

Yleistä hautausmailta

Hautausmaille on laitettu yhteensä noin 100 linnunpönttöjä ja näiden seurannassa toivotaan myös kävijöiltä havaintoja. Mäntykankaan hautausmaalla on 70 linnunpönttöä ja ne on numeroitu pesinnän seurannan helpottamiseksi. Kävijät voivat vinkata havainnoista hautausmaantyöntekijöille.

Mäntykankaan hautausmaan uurnametsäalueelle ei saa sytyttää ulkotulia, hautakynttilät tulee sytyttää muistomerkkien lähelle tehdyille korokkeille. Sirottelu- ja muistolehtoalueen toivotaan säilyvän luonnonmukaisena alueena, metsään ei istuteta myöskään kukkia tai viedä muita muistamisia. Muistamiset tapahtuvat alueelle tehdyille kahdelle korokkeelle. Kynttilöiden sytyttämisessä on hyvä muistaa paloturvallisuus, hautakynttilät on hyvä olla toisistaan erillään vähintään 15cm, jotta voidaan välttää  mahdollinen leimahdusvaara.

Jos haluaa muistaa heti hautauksen jälkeen läheistä niin kynttilöitä ei tule laittaa lasikuituisen hautakannen päälle vaan hiekalle, maahan.(paloturvallisuus)

Haudanhoitorahaston hoidossa olevien kukkien poisto aloitetaan 23.9.2020. Omaiset voivat halutessaan poistaa kukat ja istuttaa syyskukat.

Korpilahden hautausmaalta kukkien poisto aloitetaan 21.9.2020, hautausmaan käytävien loppuasfaltointi aloitetaan loppuviikosta.

Vedet katkaistaan hautausmailta viikolla 41.

 

Jätelajittelu

 

Jätesuunnitelman mukaan Vanhan, Mäntykankaan ja Lahjaharjun hautausmailla on astiat sekajätteelle, kynttiläjätteelle sekä metallille. Korpilahden, Säynätsalon ja Tikkakosken hautausmailla on erilliset jäteastiat sekajätteelle, joihin kynttilät tulee lajitella.  

Kynttiläjätteen lajittelu alkaa marraskuussa, kesällä kynttiläjäte lajitellaan sekajätteeseen joka menee energiajakeeksi.

Paristolla toimivat LED-kynttilät ovat ongelmajätettä ja ne tulee viedä SER-keräyspisteisiin (sähkölaite).

Lisätietoa Jätelajittelu

Muistomerkkien turvallisuus

Hautamuistomerkin aluskiven perustustyöt on tehtävä huolella.  Keväällä, omaisten tulee tarkistaa ettei hautakiven kaatumisvaaraa ole.  Haudan hoito aloitetaan vasta kun se on turvallista toteuttaa. Muistomerkkejä myyvät ja valmistavat yritykset tekevät oikaisutöitä tilauksesta.

Vastuu muistomerkin turvallisuudesta ja seurannasta kuuluu omaisille.  Seurakunta laittaa hautaoikeuden haltijalle tarvittaessa hautakiven oikaisupyynnön.

Hautauspalvelut–toimisto:

Kirkkoherranviraston Hautauspalvelut–toimistossa Tellervonkatu 5:ssä sovitaan siunaustilaisuuden paikka, ajankohta, siunauksen toimittavat pappi ja kanttori sekä varataan hautapaikka ja tehdään hautojen hoitoon liittyvät sopimukset.

Kaikki Jyväskylän hautausmaiden hautapaikat varataan Jyväskylän seurakunnan hautauspalvelut–toimistossa. Korpilahden hautausmaita koskevia asioita voidaan hoitaa myös Korpilahden alueseurakunnan sivutoimipisteessä. Etukäteen ei hautapaikkaa voi varata.
Hautauspalveluissa hoidetaan myös muiden kuin seurakuntien jäsenten hautapaikka-asiat.

Hautaus- ja puistopalvelut

Jyväskylän seurakunnan hautaus- ja puistopalvelut vastaa kuuden hautausmaan ja krematorion toiminnasta. Lisäksi vastuualueisiin kuuluu seurakuntien metsien hoito sekä kiinteistöjen viheralueiden kesäaikainen hoito.

Asiakaspalvelu ma-pe 9.00 - 15.00
p. 040 535 2167           fax 014-449 9397

Hautausmaiden sijainti tiekartalla, lataa tiekartta