Jyväskylän krematorio

 

Osoite: Mäntykankaan hautausmaa, Kuormaajantie 10, 40320 Jyväskylä
Tuhkaukseen liittyvät asiat sovitaan hautauspalvelut-toimistossa,

p. 040 535 2167, jklsrk.hautajapuisto(a)evl.fi.

Uurnan luovutus

Krematoriossa ei ole jatkuvaa päivystystä.

Uurnan noudon ajankohta sovitaan etukäteen hautauspalvelut-toimiston kanssa. p. 040 535 2167, jklsrk.hautajapuisto(at)evl.fi.

Uurnia luovutetaan ainoastaan ke-pe.

Vainajan tuhkaus on mahdollista vasta kun hautauslupa on saatu ja tuhkauurna on toimitettu seurakunnalle.

Uurna luovutetaan krematoriosta omaisille tai sovitulle hautaustoimistolle kuittausta vastaan.

Seurakunta toimittaa tuhkauurnat omille hautausmaille uurnan laskua tai siunausta varten jos omaiset näin haluavat. Uurnan voi hakea myös itse krematoriolta tai valtuuttaa hautaustoimiston sen noutamaan.

Luovutus on mahdollista sen jälkeen kun omaiset antavat tiedon uurnan hautauspaikasta. Tuhkauurnaa noudettaessa hakijan on todistettava henkilöllisyytensä.

Tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Mikäli tuhkaa ei ole noudettu krematoriosta vuoden kuluessa tuhkaamisesta, seurakunnalla on oikeus haudata tuhka vainajan kuolinpesän kustannuksella sille hautausmaalle, johon vainajalla on oikeus tulla haudatuksi.       (Hautaustoimilaki 7:19.1).

Viime vuonna (2019) krematoriossa tuhkattiin yhteensä 1 651 vainajaa. 2019 vuoden loppuun mennessä krematoriossa oli tuhkattu sen käyttöönotosta lukien (9/1995) yhteensä 17 533 vainajaa.

Vainajista haudattiin Jyväskylän seurakunnan hautausmaille 530, muiden seurakuntien hautausmaille 977 ja muualle kuin hautausmaalle (vesistöön, yksityisen kiinteistön alueelle) 144.

Jyväskylässä tuhkahautausten osuus kaikista hautauksista oli 2019 63 prosenttia. Suurin osa tuhkahautauksista tapahtuu vanhoihin arkkusukuhautoihin (44%). Seuraavaksi eniten uurnia haudataan uurnasukuhautoihin (31%) ja muistolehtoihin, sirottelualueille sekä kolumbaarioon (25%).

Krematorio palvelee likipitäen Keski-Suomen maakunnan aluetta. Eniten vainajia tuotiin tuhkattavaksi JKL kaupungin lisäksi Jämsästä, Laukaasta, Äänekoskelta ja Keuruulta sekä lisäksi maakunnan ulkopuolelta merkittävästi Mikkelistä.

Arkkujen ja uurnien laatujärjestelmä

http://www.evl.fi/kkh/y/kirjeet/2005/2005-37.pdf , liitteet A ja B sivut 16 - 20

http://shk.fi/arkkujen-ja-uurnien-laatujarjestelma

http://shk.fi/wp-content/uploads/2014/01/laatusuositukset.pdf

 

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016       

KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA                                 16.5.2016

5/2016

105 § Keinokuituisten arkkumateriaalien käyttö hautauksissa ja tuhkauksissa (Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 23.2.2016/§ 26: ”(Esittelijä Antti Pekuri, puh. 0500 426 420)

Esitys:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Jyväskylän seurakunnan krematoriossa tuhkattavissa arkuissa sekä hautausmaille haudattavissa arkuissa ja uurnissa kielletään keinokuituisten materiaalien käyttö 1.1.2017 alkaen.

Päätös:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että:

1. Jyväskylän seurakunnan krematoriossa tuhkattavissa arkuissa sekä hautausmaille haudattavissa arkuissa ja uurnissa kielletään keinokuituisten materiaalien käyttö 1.1.2017 alkaen ja

2. Kirkkoneuvosto selvittää mahdollisuudet tehdä aloite lain muuttamiseksi niin, että tämä periaate määrättäisiin lain tasolla.

Täydennetty esitys hyväksyttiin.”

-----

Seurakunnissa on pitkää tiedostettu keinokuituisten arkku- ja uurnamateriaalien ongelma. Maaperään ja krematorioiden savukaasujen kautta ilmaan pääsee haitallisia aineita. Lisäksi krematoriossa keinokuitumateriaali aiheuttaa työturvallisuusriskin sekä merkittäviä uunien huolto- ja ylläpitokustannuksia. Tähän on toivottu ratkaisua lainsäädäntötasolla, mutta asia ei ole tätä kautta edennyt vaikka seurakuntien hautausalan toimijoiden ja kirkkohallituksen taholta asiaa pyritty vuosia edistämään.

Viimein ongelma on päädytty ratkaisemaan siten, että kukin yksittäinen seurakunta/ seurakuntayhtymä tekee päätöksen kieltää krematoriossa tuhkattavissa arkuissa sekä hautausmaille haudattavissa arkuissa ja uurnissa keinokuituisten materiaalien käyttö edellä mainituin perustein.

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Jyväskylän seurakunnan krematoriossa tuhkattavissa arkuissa sekä hautausmaille haudattavissa arkuissa ja uurnissa kielletään keinokuituisten materiaalien käyttö 1.1.2017 alkaen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.