Hyppää sisältöön

Tukinuoritoiminta

Erityisnuorisotyö painottuu yksilötyöhön, jota toteutuu henkilökohtaisella kohtaamisena tai kontaktina

Yhdessä nuoren ja hänen läheisten kanssa etsitään toimivia ratkaisumalleja. Nuoren asioita hoidetaan ammatillisesti kuunnellen ja opastaen

Yksilötyöskentely saattaa kestää muutamasta viikosta vuosiin nuoren tilanteesta riippuen.

Taapaamisia saattaa olla kotona, kouluissa, toimistolla tai muualla sovituista paikoissa.

 

Tule rohkeasti puhumaan kanssamme. Yksin ei kannata hautoa asioista!
Puhuminen auttaa aina!
Toivon näkökulmaa elämälle!