SUMU-RYHMÄ ON LASTEN JA NUORTEN SURUUN ERIKOISTUNUT KRIISIRYHMÄ

 

Sumu-ryhmä on seurakunnan koulutetuista työntekijöistä koostuva joukko kriisityön ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet kohtaamaan lasten ja nuorten surua akuuteissa kriisitilanteissa.

Ryhmällä on valmius toimia nopeasti erilaisissa kriisitilanteissa, kuten onnettomuuksissa, kuolemantapauksissa ja uhkaavissa tilanteissa tarjoamalla psykososiaalista apua ja tukea. Toimimme yhteistyössä muiden kriisityön toimijoiden kanssa.

Ryhmän toimintaympäristöjä ovat koulut ja oppilaitokset, nuorisokodit, seurakunnan tilat, onnettomuuspaikat ja surukodit.

Tuki voi olla nuorten ja lasten kuuntelemista, ohjaamista, hiljentymistä, suruhartauden järjestämistä, seurakunnan työtekijän läsnäoloa ja päivystämistä.

Toimintamallit kriisitilanteisiin sovitaan tilanteen mukaan. Niitä voivat olla esimerkiksi:  

  1. Työntekijöiden päivystys, läsnäolo ja kuuntelu kriisipaikalla

  2. Purkukeskustelun järjestäminen ryhmille tai perheelle  

  3. Suruhartaus/muistohetki  

  4. Käynti surukodissa

Sumuryhmään voi ottaa yhteyttä koulujen, oppilaitosten ja nuorisokotien henkilökunta, vanhemmat/huoltajat, kaverit tai kuka tahansa henkilö, joka tarvitsee tukea lapsen tai nuoren surussa. Ryhmän yhteystiedot löytyvät alempaa tältä sivulta.

Ota yhteyttä

Oppilaitospappi
Yhteinen seurakuntatyö
JAMK, huone DP47, Rajakatu 35
40200 Jyväskylä

University Chaplain of JAMK University of Applied Sciences

Erityisnuorisotyönohjaaja
Yhteinen seurakuntatyö
Vapaudenkatu 47, PL 103
40101 Jyväskylä
Nuoriso- ja rippikoulutyön asiantuntija
Yhteinen seurakuntatyö
Vapaudenkatu 47, PL 103
40101 Jyväskylä