Tule mukaan lähetyspiireihin ja muuhun lähetystyön toimintaan alueilla! 

Alueseurakunnat toteuttavat lähetystehtävää omalla tavallaan, omien erityispiirteittensä ja resurssiensa mukaan. Jokaisella alueseurakunnalla on nimikkolähettejä tai nimikkokohteita, joiden työtä ne ovat sitoutuneet tukemaan rukouksin, yhteydenpidon kautta ja taloudellisesti. Jyväskylän seurakunnan nimikkoläheteistä voit lukea täältä.

Alueseurakunnissa on lähetystyöstä vastaava työntekijä, lähetyksen ja kansainvälisentyön pappi sekä vastuuryhmä tai -tiimi.