Hyppää sisältöön

Avara kirkko

​​​​​Vaaliohjelman tiivistelmä:

Luottamus ja osallisuus

 • Kirkko luo toivoa maailmaan, jossa sota, ilmastonmuutos ja pandemiat uhkaavat olemassaoloamme. Kirkko toimii kriisien ratkaisemiseksi.
 • Rohkaisemme kaikkia osallistumaan seurakunnan toimintaan ja päätöksentekoon.
 • Työnantajana seurakunta toimii vastuullisesti ja työhyvinvointia tukien.

Ilmasto ja ympäristö

 • Torjumme ilmastonmuutosta ja olemme edelläkävijöitä ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa.
 • Edistämme seurakunnan metsienhoidossa jatkuvaa kasvatusta, virkistyskäyttöä ja suojelemme soveltuvat alueet.
 • Kiinteistöratkaisuissa vahvistamme toimia energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi.

Huolenpito lähimmäisistä

 • Turvaamme diakoniatyön toimintaedellytykset ja edistämme diakonia-avun saavutettavuutta.
 • Seurakunta kantaa vastuuta maailmasta kehitysyhteistyön kautta.
 • Autamme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Jyväskylään saapuvia pakolaisia ja turvapaikanhakijoita.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

 • Minkäänlainen syrjintä ei kuulu kirkkoon. Kirkko on moninainen yhteisö, jonne kaikki ovat tervetulleita sellaisina kuin ovat.
 • Edistämme avointa ja oikeudenmukaista virantäyttöä ja kokeilemme anonyymia rekrytointia. Kaikkia sukupuolia rohkaistaan etenemään johtopaikoille.
 • Ajamme kirkon uudistumista myös kirkolliskokouksen kautta.

Asiamies: Sari Makkonen, makkonen.sari@yahoo.fi, p. 050 550 2651

Lue lisää