Hyppää sisältöön

Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat


Kirkon arvot ovat laajalti samoja kuin sosialidemokraattisen liikkeen: solidaarisuus, keskinäinen suvaitsevaisuus ja jokaisen kanssaihmisen kunnioitus. Tärkeää on myös yhteinen vastuu koko ympäristöstä. Myös kirkko on kansallinen ja kansainvälinen. Populististen liikkeiden levitessä tulee kirkon korostaa tehtäväänsä kansainvälisenä yhteisönä. Seurakunnan olemukseen kuuluu, että se toimii sekä paikallisesti että kantaen kansainvälistä vastuuta ja toimien vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa.

Me sosialidemokraatit haluamme kutsua kirkkoon kuuluvia jäseniämme ja kannattajiamme mukaan ja vaikuttamaan kirkon työhön sekä paikallisesti että laajemmin kirkon piirissä.

Jyväskylän seurakunnan osalta pidämme tärkeänä edistää valituksi tulevien luottamushenkilöiden tosiasiallisia mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon. Keskeisenä tavoitteenamme on saada kirkkoneuvostoon luottamushenkilöpuheenjohtaja. Kirkkoherra voisi hyvin jatkossa toimia valmistelijana ja esittelijänä kuten kunnallishallinnossakin on ollut käytäntö jo vuodesta 1976.

Diakoniatyöhön on osoitettava riittävästi määrärahoja ja luotava avoimia ihmisten kohtaamispaikkoja. Taulumäelle esitämme toteutettavaksi koko seurakunnan yhteistä toimintakeskusta.

Seurakunta on myös merkittävä työnantaja ja sen tulisi näyttää esimerkkiä hyvästä henkilöstönsä kohtelusta. Työntekijät ovat tällä hetkellä varsin kovan kuormituksen alaisena, edellytämmekin, että seurakunta ei enää vähentäisi henkilöstönsä määrää, vaan pyrkisi paremmin mitoittamaan työkuormitusta kohtuulliseksi.


Ehdokkaat

// ]]>