Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunta

Kevään 2018 kokouspäivät ovat 16.1., 7.2., 7.3., 10.4., 8.5. ja 30.5. Kokouspaikat ilmoitetaan myöhemmin.

Seurakunnallisen toiminnan koordinointia ja kehittämistä sekä kokoseurakunnallisia erityistoimintoja varten on yhteisen seurakuntapalvelun kokonaisuus. Sen toimintaa yhdessä johtavat yhteisen seurakuntapalvelun johtaja ja kirkkovaltuuston nimeämä johtokunta johtosäännössä määriteltyjen tehtävien pohjalta.

Yhteisessä seurakuntapalvelussa on neljä työalasihteerin johtamaa yksikköä, jotka ovat lapsi- ja perhetyön, nuorisotyön, diakonian sekä lähetyksen ja kansainvälisen vastuun yksiköt. Lisäksi yhteiseen seurakuntapalveluun kuuluu teologisissa asiantuntijatehtävissä toimivia pappeja sekä kaksi toimistosihteeriä.

Yhteisen seurakuntapalvelun johtokunnan jäsenet
Opettajankoulutuksen professori emerita, dosentti, Keskusta ja sitoutumattomatOpiskelija, Sinun äänesi seurakunnassasi - sosialidemokraatit ja sitoutumattomat

Lastentarhanopettaja, sosionomi (AMK), Kokoomus ja sitoutumattomat