Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus on myöntänyt

KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN Jyväskylän seurakunnalle.

Diplomi on voimassa 2016 - 2020