Hyppää sisältöön

Tietoa seurakuntavaaleista

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Marraskuussa valitaan kirkon 367 seurakuntaan yhteensä noin 8000 uutta luottamushenkilöä. 

Seuraavat seurakuntavaalit ovat 20.11.2022. Ennakkoäänestys on 8.-12.11.2022.

Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakunnan luottamushenkilöt päättävät mm. siitä, keitä valitaan seurakunnan työntekijöiksi, minkälaisia kerhoja pidetään ja keitä autetaan – missä ja miten.

Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen. Äänestysoikeus on kaikilla seurakunnan 16 vuotta täyttäneillä jäsenillä.

Seurakuntavaaleissa äänestetään oman seurakunnan ehdokkaita

Seurakuntavaaleissa äänioikeus on jokaisella kirkon jäsenellä, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 16 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa. Äänioikeutta käytetään siinä seurakunnassa, jossa äänioikeutettu on merkitty seurakunnan jäseneksi viimeistään vaalivuoden elokuun 15. päivänä.

Mistä seurakuntien luottamushenkilöt päättävät?

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan toimintaa suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenet. Seurakuntien luottamushenkilöt suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat seurakunnan toimintaa. 

Seurakuntavaaleissa valittavat luottamushenkilöt päättävät monista keskeisistä seurakunnan toimintaan, hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista. Luottamushenkilöt päättävät esimerkiksi

  • seurakunnan kirkollisveroprosentista, talousarvioista ja monista muista talousasioista
  • rakennushankkeista 
  • avustuksista
  • monista työntekijävalinnoista ja uusista viroista.
  • seurakunnan toiminnan painotuksista
  • seurakunnan tilojen käytöstä

Luottamushenkilöt äänestävät myös kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat maallikkoedustajat kirkon ylimpään päättävään elimeen. Kirkolliskokous päättää esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja koko kirkon taloudesta.

Äänestä ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä

Voit äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa ympäri Suomen, mutta voit antaa äänesi vain oman seurakuntasi ehdokkaalle. Vaalipäivänä 20.11. äänestäminen tapahtuu kotiseurakuntasi äänestyspaikassa. Ennakkoäänestyspaikat vaihtelevat seurakunnittain.

Kotiäänestys on mahdollinen äänioikeutetulle, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Huom. Jos olet muuttanut uuden seurakunnan alueelle 15.8. jälkeen, käytät äänioikeutta vanhassa seurakunnassasi.

Seurakuntavaalien kolme valtakunnallista viestiä

Vuoden 2022 vaaliteema on "Uskottu, toivottu, rakastettuLinkki avautuu uudessa välilehdessä". Keskustelua ja ajatuksia seurakuntien tulevaisuudesta herätetään vaaliviestien kautta:

  • Tulevaisuus tehdään nyt.
  • Yhdessä yksinäisyyttä vastaan.
  • Myötätunnon ääni ajassani.

Miten toivoisit, että Jyväskylän seurakunnassa jatkossa toimitaan? Mikä on hyvin, minkä toivoisit muuttuvan?