Hyppää sisältöön

Seurakuntavaalit 2022

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Marraskuussa valitaan kirkon 354 seurakuntaan yhteensä noin 8000 uutta luottamushenkilöä. Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on 8.-12.11.2022 ja varsinainen äänestyspäivä 20.11.2022.

Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. 

Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustoon valitaan marraskuussa 39 edustajaa. Kun vaaleissa valittu kirkkovaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran, se nimeää jäsenet muihin toimielimiin: kirkkoneuvostoon, neljään aluejohtokuntaan ja kuuteen muuhun johtokuntaan.  

Mistä seurakuntien luottamushenkilöt päättävät?

Seurakuntavaaleissa valittavat luottamushenkilöt suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat seurakunnan toimintaa. Luottamushenkilöt päättävät monista keskeisistä seurakunnan toimintaan, hallintoon ja talouteen liittyvistä asioista, kuten:

  • seurakunnan kirkollisveroprosentista, talousarvioista ja monista muista talousasioista
  • rakennushankkeista 
  • avustuksista
  • monista työntekijävalinnoista ja uusista viroista.
  • seurakunnan toiminnan painotuksista
  • seurakunnan tilojen käytöstä

Luottamushenkilöt äänestävät myös kirkolliskokousvaaleissa eli valitsevat maallikkoedustajat kirkon ylimpään päättävään elimeen. Kirkolliskokous päättää esimerkiksi kirkon oppiin liittyvistä kysymyksistä ja koko kirkon taloudesta.

Äänioikeus jo 16-vuotiailla kirkon jäsenillä

Äänioikeus on jokaisella kirkon jäsenellä, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 16 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa. Äänioikeutta käytetään siinä seurakunnassa, jossa äänioikeutettu on merkitty seurakunnan jäseneksi viimeistään vaalivuoden elokuun 15. päivänä.

Voit äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa ympäri Suomen, mutta voit antaa äänesi vain oman seurakuntasi ehdokkaalle. Vaalipäivänä 20.11. äänestäminen tapahtuu kotiseurakuntasi äänestyspaikassa. 

Kotiäänestys on mahdollinen äänioikeutetulle, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Varauduthan todistamaan äänestämisen yhteydessä henkilöllisyytesi.

Seurakuntavaalien kolme valtakunnallista viestiä

Vuoden 2022 vaaliteema on "Uskottu, toivottu, rakastettuLinkki avautuu uudessa välilehdessä". Keskustelua ja ajatuksia seurakuntien tulevaisuudesta herätetään vaaliviestien kautta:

  • Tulevaisuus tehdään nyt.
  • Yhdessä yksinäisyyttä vastaan.
  • Myötätunnon ääni ajassani.

5 syytä äänestää

YouTube-video

YouTube-video

YouTube-video

YouTube-video

YouTube-video