Johtamisjärjestelmä

Kirkkoherra

Kirkkoherra vastaa koko seurakunnan hengellisestä johtamisesta ja yleisjohtamisesta sekä strategioista, edustaa seurakuntaa ulospäin, toimii seurakunnan pääkirkon, Taulumäen kirkon, toiminnasta vastaavana sekä vastaa kirkkoherranviraston ja viestinnän toiminnasta. Kirkkoherra toimii kirkkoneuvoston puheenjohtajana

Hallintojohtaja

Hallintojohtaja johtaa tukipalveluiden kokonaisuutta ja keskittyy hallinnon ja talouden yleisjohtamiseen. Tukipalveluita ovat taloushallinto, henkilöstöhallinto, kiinteistötoimi, hautaustoimi, emäntäpalvelu, leirikeskukset ja tietohallinto. Talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö, hautaustoimen päällikkö, pääemäntä, leirikeskusten isäntä ja tietohallintopäällikkö vastaavat oman tukipalveluorganisaationsa johtamisesta.

Yhteisen seurakuntatyön johtaja

Yleisen seurakuntatyön johtaja johtaa ns. yhteisiä työmuotoja. Yhteisen seurakuntapalvelun sektoreita ovat lapsi- ja perhetyö, nuoriso- ja rippikoulutyö, diakoniatyö, kansainvälinen työ, oppilaitostyö ja aikuistyön kokoseurakunnalliset projektit. Yhteisen seurakuntatyön johtaja toimii varakirkkoherrana.

Aluekappalainen

Aluekappalainen johtaa alueseurakunnan työtä yhdessä alueneuvoston kanssa. Aluekappalainen toimii alueseurakunnan työntekijöiden esimiehenä.

Johtoryhmä

Johtoryhmä käsittelee kirkkoneuvostoon ja kirkkovaltuustoon menevät asiat sekä erikseen sovittavat koordinointitehtävät. Johtoryhmän puheenjohtajana on kirkkoherra. Muita pysyviä jäseniä ovat hallintojohtaja, yhteisen seurakuntatyön johtaja, talouspäällikkö, viestintäpäällikkö, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja sekä kaksi aluekappalaista vuorollaan. Sihteerinä on hallinnon asiantuntija.

Toiminnallisten johtavien viranhaltijoiden kokous

Toiminnallisten johtavien viranhaltijoiden kokous käsittelee toiminnallisia linjakysymyksiä koko seurakunnan näkökulmasta ja koordinoi yhteisiä tapahtumia ja projekteja. Kokouksessa ovat läsnä aluekappalaiset ja yhteisten työmuotojen vastuuhenkilöt sekä yhteisen seurakuntatyön johtaja ja kirkkoherra.

Tukipalveluiden johtavien viranhaltijoiden kokous

Tukipalveluiden johtavien viranhaltijoiden kokous käsittelee tukipalveluiden yhteisiä linjakysymyksiä. Kokouksessa ovat läsnä johtavat viranhaltijat hallintopalveluista, talouspalveluista, kiinteistöpalveluista, hautaus- ja puistopalveluista sekä Jyväskylän IT-aluekeskuksesta.