Johtamisjärjestelmä

Kirkkoherra

Kirkkoherra vastaa koko seurakunnan hengellisestä johtamisesta ja yleisjohtamisesta sekä strategioista, edustaa seurakuntaa ulospäin sekä vastaa viestinnän toiminnasta. Kirkkoherra toimii kirkkoneuvoston puheenjohtajana

Hallintojohtaja

Hallintojohtaja johtaa tukipalveluiden kokonaisuutta ja keskittyy hallinnon ja talouden yleisjohtamiseen. Tukipalveluita ovat taloushallinto, henkilöstöhallinto, kiinteistötoimi, hautaustoimi, emäntäpalvelu, leirikeskukset ja tietohallinto. Talouspäällikkö, kiinteistöpäällikkö, hautaustoimen päällikkö, pääemäntä, leirikeskusten isäntä ja tietohallintopäällikkö vastaavat oman tukipalveluorganisaationsa johtamisesta.

Yhteisen seurakuntatyön johtaja

Yleisen seurakuntatyön johtaja johtaa ns. yhteisiä työmuotoja. Yhteinen seurakuntatyö on jakaantunut kolmeen osa-alueeseen, joita ovat  Messu- ja musiikki, Missio- ja palvelu sekä Kasvatuksen osa-alueet. Kullakin osa-alueella on oma määraikaiseksi nimitettävä tiiminvetäjä. Lisäksi yhteisen seurakuntatyön erillisyksikkönä toimii toimintoja tukeva sihteeripalvelutiimi. Yhteisen seurakuntatyön johtaja toimii varakirkkoherrana.

Aluekappalainen

Aluekappalainen johtaa alueseurakunnan työtä yhdessä alueneuvoston kanssa. Aluekappalainen toimii alueseurakunnan työntekijöiden esimiehenä.

Johtoryhmä

Johtoryhmä käsittelee kirkkoneuvostoon ja kirkkovaltuustoon menevät asiat sekä erikseen sovittavat koordinointitehtävät. Johtoryhmän puheenjohtajana on kirkkoherra. Muita pysyviä jäseniä ovat hallintojohtaja, yhteisen seurakuntatyön johtaja, talouspäällikkö, viestintäpäällikkö, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja sekä kaksi aluekappalaista vuorollaan. Sihteerinä on hallinnon asiantuntija.

Lapuan hiippakunnan alueellinen keskusrekisteri

Jyväskylän seurakunta toimii Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin isäntäseurakuntana. Sen johtajana on aluekeskusrekisterin johtaja ja toimintaa koordinoi yhteisjohtokunta. Keskusrekisterillä on toimipaikkoja Jyväskylässä, Seinäjoella ja Vaasassa.

Toiminnallisten johtavien viranhaltijoiden kokous

Toiminnallisten johtavien viranhaltijoiden kokous käsittelee toiminnallisia linjakysymyksiä koko seurakunnan näkökulmasta ja koordinoi yhteisiä tapahtumia ja projekteja. Kokouksessa ovat läsnä aluekappalaiset ja yhteisen seurakuntatyön tiiminvetäjät ja asiantuntijat sekä yhteisen seurakuntatyön johtaja ja kirkkoherra.

Tukipalveluiden johtavien viranhaltijoiden kokous

Tukipalveluiden johtavien viranhaltijoiden kokous käsittelee tukipalveluiden yhteisiä linjakysymyksiä. Kokouksessa ovat läsnä johtavat viranhaltijat hallintopalveluista, talouspalveluista, kiinteistöpalveluista, hautaus- ja puistopalveluista sekä Jyväskylän IT-aluekeskuksesta.