Johtamisjärjestelmä

Kirkkoherra

Kirkkoherra vastaa koko seurakunnan hengellisestä johtamisesta ja yleisjohtamisesta sekä strategioista, edustaa seurakuntaa ulospäin sekä vastaa viestinnän toiminnasta. Kirkkoherra toimii kirkkoneuvoston puheenjohtajana

Hallintojohtaja, Talousjohtaja, Henkilöstöjohtaja

Tukipalveluita johtavat hallintojohtaja, talousjohtaja sekä henkilöstöjohtaja, kukin omalla toimialallaan. Tukipalveluiden tehtävänä on huolehtia seurakunnan yleishallinnosta ja tietohallintopalveluista hallintojohtajan johdolla. Taloushallinnosta, kiinteistötoimesta, hautaustoimesta sekä leirikeskus- ja emäntäpalveluista talousjohtajan johdolla sekä henkilöstöhallinnosta henkilöstöjohtajan johdolla.

Yhteisen seurakuntatyön johtaja

Yleisen seurakuntatyön johtaja johtaa ns. yhteisiä työmuotoja. Yhteinen seurakuntatyö on jakaantunut kolmeen osa-alueeseen, joita ovat Messu- ja musiikki, Missio- ja palvelu sekä Kasvatuksen osa-alueet. Kullakin osa-alueella on oma määraikaiseksi nimitettävä tiiminvetäjä. Lisäksi yhteisen seurakuntatyön erillisyksikkönä toimii toimintoja tukeva sihteeripalvelutiimi. Yhteisen seurakuntatyön johtaja toimii varakirkkoherrana.

Johtava pappi

Alueella tapahtuvaa toimintaa johtaa aluejohtokunta yhdessä johtavan papin kanssa.

Johtoryhmä

Johtoryhmä käsittelee kirkkoneuvostoon ja kirkkovaltuustoon menevät asiat sekä erikseen sovittavat koordinointitehtävät. Johtoryhmän puheenjohtajana on kirkkoherra. Muita pysyviä jäseniä ovat hallintojohtaja, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, yhteisen seurakuntatyön johtaja,  viestintäpäällikkö, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja sekä kaksi aluekappalaista vuorollaan. Sihteerinä on hallinnon asiantuntija.

Lapuan hiippakunnan alueellinen keskusrekisteri

Jyväskylän seurakunta toimii Lapuan hiippakunnan alueellisen keskusrekisterin isäntäseurakuntana. Sen johtajana on aluekeskusrekisterin johtaja ja toimintaa koordinoi yhteisjohtokunta. Keskusrekisterillä on toimipaikkoja Jyväskylässä, Seinäjoella ja Vaasassa.

Toiminnallisten johtavien viranhaltijoiden kokous

Toiminnallisten johtavien viranhaltijoiden kokous käsittelee toiminnallisia linjakysymyksiä koko seurakunnan näkökulmasta ja koordinoi yhteisiä tapahtumia ja projekteja. Kokouksessa ovat läsnä aluekappalaiset ja yhteisen seurakuntatyön tiiminvetäjät ja asiantuntijat sekä yhteisen seurakuntatyön johtaja ja kirkkoherra.

Tukipalveluiden johtavien viranhaltijoiden kokous

Tukipalveluiden johtavien viranhaltijoiden kokous käsittelee tukipalveluiden yhteisiä linjakysymyksiä. Kokouksessa ovat läsnä hallintojohtaja, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, kiinteistöpäällikkö, hautatoimenpäällikkö, tietohallintopäällikkö sekä hallinnon asiantuntija.