Tilintarkastajat 2023-2026

Tilintarkastajien velvollisuutena on hyvää tilintarkastustapaa noudattaen tarkastaa seurakunnan hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien tehtävänä on arvioida kirkkoneuvoston laatimaa toimintakertomusta talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista koskevan arvioinnin osalta.

Kirkkovaltuusto 30.5.2023 (17 §):

1) päättää, että valtuustokaudelle 2023–2026 seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastusta varten valitaan yksi JHT-tilintarkastusyhteisö;

2) päättää, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan edullisimman vähimmäisvaatimukset täyttävän tarjouksen esittänyt KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Esko Säilä, JHT, HT."