Tilintarkastajat 2019-2022

Tilintarkastajien velvollisuutena on hyvää tilintarkastustapaa noudattaen tarkastaa seurakunnan hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien tehtävänä on arvioida kirkkoneuvoston laatimaa toimintakertomusta talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista koskevan arvioinnin osalta.

Kirkkovaltuusto 28.5.2019 (20 §):

"1) päättää, että valtuustokaudelle 2019 - 2022 seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastusta varten valitaan yksi JHT-tilintarkastusyhteisö; ja

2) päättää, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Esko Säilä."