Tilintarkastajat 2015-2018

Tilintarkastajien velvollisuutena on hyvää tilintarkastustapaa noudattaen tarkastaa seurakunnan hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien tehtävänä on arvioida kirkkoneuvoston laatimaa toimintakertomusta talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista koskevan arvioinnin osalta.

Kirkkovaltuusto 24.5.2016 (10 §):

"Kirkkovaltuusto päättää, että kuluvan valtuustokauden jäljellä olevana aikana vuosien 2016 - 2018 seurakunnan hallintoa ja taloutta tarkastamaan nimetään aikaisemmin 13.1.2015 valituista tarkastajista kirkkojärjestyksen muutetun 15 luvun 7:2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimuksen täyttävät tilintarkastajat, KPMG julkishallinnon palvelut Oy (päävastuullisena tilintarkastajana JHTT Esko Säilä) ja JHTT Paavo Pitkänen ja hänelle 18.5.2015 valittu varatarkastaja JHTT Jarmo Jäspi."