Viralliset kuulutukset

Seurakunnan viralliset kuulutukset pidetään verkkopalvelussa näkyvissä nähtävilläolo ajan. 

Esityslista ja kuulutus tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta julkaistaan ennen kokousta. Kirkkovaltuuston kutsu ja asialista julkaistaan viimeistään 7 päivää aikaisemmin domus.evl.fi palvelussa ja tällä seurakunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Kirkkoneuvosto ja muu toimielin päättää toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa kokouksen koolle kutsumisen tavan (hallintosääntö 66 §). Hallintosääntö astui voimaan 1.1.2024, joten toimielimet päättävät toimikautensa koollekutsumisen tavasta vuoden 2024 1. kokouksessaan.

Päivä, jona pöytäkirja on julkaistu verkossa, mahdolliset muutokset pöytäkirjan nähtävillä olossa sekä maininta salassa pidettävän asian käsittelystä sekä asian salassapidon peruste ilmoitetaan alla olevassa taulukossa.

Toimielimien pöytäkirjat

Toimielin  Nähtävillä Pöytäkirjan
julkaisupvm.
Muuta
       
     

 

       
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 11.6.2024 17.6.-8.7.2024 17.6.2024  
Kirkkoneuvosto 12.6.2024 17.6.-8.7.2024 17.6.2024 Huom! Kirkkohallituksen täysistunnon 5.6.2024 päätös seurakuntajaon
muutoksesta luettavissa Asian liitteet (evl.fi). Asianosaisia ovat
ko. seurakunnat.
K-S IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta 28.6.2024 8.7.-30.7.2024 8.7.2024  

Yleiskuulutukset