Viralliset kuulutukset

Seurakunnan viralliset kuulutukset pidetään verkkopalvelussa näkyvissä nähtävilläolo ajan. 

Esityslista ja kuulutus tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta julkaistaan ennen kokousta. Kirkkovaltuuston kutsu ja asialista julkaistaan viimeistään 7 päivää aikaisemmin domus.evl.fi palvelussa ja tällä seurakunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Kirkkoneuvosto ja muu toimielin päättää toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa kokouksen koolle kutsumisen tavan (hallintosääntö 66 §). Hallintosääntö astui voimaan 1.1.2024, joten toimielimet päättävät toimikautensa koollekutsumisen tavasta vuoden 2024 1. kokouksessaan.

Päivä, jona pöytäkirja on julkaistu verkossa, mahdolliset muutokset pöytäkirjan nähtävillä olossa sekä maininta salassa pidettävän asian käsittelystä sekä asian salassapidon peruste ilmoitetaan alla olevassa taulukossa.

Toimielimien pöytäkirjat

Toimielin  Nähtävillä Pöytäkirjan
julkaisupvm.
Muuta
K-S IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta 13.-27.3.2024 13.3.2024 Aikaa muutettu allekirjoitusten viivästymisen johdosta
Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin yhteisjohtokunta 26.2.-11.3.2024    
Sairaalasielunhoito 5.3.2024 12.3.-1.4.2024 12.3.2024 Salassa pidettävät liitteet 10 § 6:24,
jaetaan kokouksessa
Perheasiain neuvottelukeskus ja Palveleva puhelin 4.3.2023 11.3.-31.3.2024 11.3.2024  
Läntisen alueen aluejohtokunta 14.3.2024 2.4.-22.4.2024 2.4.2024

Aikaa muutettu allekirjoitusten viivästymisen johdosta.

Itäisen alueen aluejohtokunta 10.4.2024 15.4.-6.5.2024 15.4.2024  
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 18.3.2024 22.3.-11.4.2024 22.3.2024  
Arvioinnin johtokunta 19.3.2023 21.3.-10.4.2024 21.3.2024  
Keskustan alueen aluejohtokunta 21.3.2024 28.3.-17.4.2024 28.3.2024 Aikaa on muutettu allekirjoitusten viivästymisen johdosta
Pohjoisen alueen aluejohtokunta 21.3.2024 28.3.-17.4.2024 28.3.2024 Aikaa on muutettu allekirjoitusten viivästymisen johdosta
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 9.4.2024 11.4.-1.5.2024 11.4.2024  
Kirkkoneuvosto 3.4.2024 8.-28.4.2024 8.4.2024 68 § Salassa pidettävät liitteet (2 kpl) JulkL 6:24 29 ja 32 k
Läntisen alueen aluejohtokunta 11.4.2024 15.4.-5.5.2024 15.4.2024 Aikaa on muutettu allekirjoitusten aikaistumisen johdosta.
Kirkkovaltuusto 15.4.2024 22.4.-28.5.2024    
Pohjoisen alueen aluejohtokunta 18.4.2024 23.4.-13.5.2024   24 § Salassa pidettävät liitteet (3 kpl) JulkL 6:24 29 ja 32 k
Yhteisen seurakuntatyön johtokunta 18.4.2024 23.4.-13.5.2024  

 

Kirkkoneuvosto 17.4.2024 22.4.-12.5.2024   81 § Salassa pidettävä JulkL 6:24 25 k koskien lausuntoa
osittaisesta virkavapaudesta

Yleiskuulutukset

KOKOUSKUTSU

Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuuston kokous Palokan kirkolla, Rovastintie 8, maanan-taina 15.4.2024 klo 18.00 alkaen. 
Kirkkovaltuuston esityslista julkaistaan yleisillä nettisivuilla http://domus.evl.fi., jonka lisäksi se on saatavilla nähtäväksi virka-aikana seurakuntatoimistossa (Vapaudenkatu 47, Jyväskylä)

Liisa Kuparinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja (allekirjoitettu sähköisesti)

Nähtävilläolo        
Kokouskutsu, asialista ja kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on julkaistu Jyväskylän seurakunnan nettisivuilla 8.4.2024.
        
ASIALISTA

    
1 §    Kokouksen avaus ja alkuhartaus sekä läsnä olevien toteaminen
         Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
         Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
         Työjärjestyksen hyväksyminen
         Pöytäkirjantarkastus

2 §    Lähetyskasvatussihteerin tehtävänkuvan ja virkanimikkeen muuttaminen
3 §    Terhi Pullin luottamustehtävien päättyminen ja Jyväskylän seurakunnan edustajan valinta
         Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan sekä yhteisjohtokunnan puheenjohtajan nimeäminen
4 §    Iisa Liun luottamustehtävien päättyminen ja Keskustan alueen aluejohtokunnan sekä
         Keski-Suomen IT yhteistyöalueen yhteisjohtokunnan varajäsenten vaali
5 §    Jyväskylän seurakunnan hallintosäännön muuttaminen
6 §    Jyväskylän seurakunnan lausunto Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille koskien seurakuntajaon uudistamista
7§     Aloitteet
8 §    Ilmoitusasiat
9 §    Kokouksen päättäminen