Muistomerkit

Hautamuistomerkkien asennus hautausmaille 2022 on päättynyt.

Haudattaessa vanhaan hautaan seurakunta huolehtii muistomerkkien ja kivilaitteiden paikoilleen asentamisesta. Työstä peritään korvaus muiden hautausmaksujen yhteydessä.

Ennen uuden muistomerkin valmistamista ja pystyttämistä on laadittava muistomerkkisuunnitelma. Muistomerkkiohjeet poikkeavat hautausmaittain ja –osastoittain. Lisätietoa ohjeista saa myös hautausmaiden työnjohtajilta sekä ylipuutarhurilta.

Muistomerkkisuunnitelman tulee sisältää hautapaikan tunnistetiedot sekä piirros muistomerkistä lisämerkintöineen (mitat, koristeet, teksti, tapitus). Muistomerkkisuunnitelman allekirjoittaa hautaoikeuden haltija tai hänen valtuuttamansa henkilö. Tarvittaessa anotaan lupa vanhan muistomerkin poistamiseen ja se vahvistetaan hautaoikeuden haltijan allekirjoituksella.


Muistomerkin tuonti on mahdollista keväällä 30.6. asti ja syksyllä 1.10. jälkeen maan routaantumiseen asti. Alueille, joilla on valmiiksi asennettu muistomerkin aluspalkki, saa muistomerkin tuoda heti hautauksen jälkeen. Muistomerkin tuonti sovitaan aina etukäteen. Tiedot tuotavista muistomerkeistä nimi-, koko- ja hautapaikkatietoineen toimitetaan sähköpostilla hautausmaan työnjohtajille ennakkoon sijainnin merkitsemistä varten. Tuontipäivät ovat tiistai, keskiviikko ja torstai.

Muistomerkkisuunnitelma lähetetään hyväksyttäväksi  jklsrk.hautamuistomerkit@evl.fi 

Hautamuistomerkkisuunnitelmia käsittelee ensisijassa ylipuutarhuri Mervi Muinonen ja hänen sijaisena toimii Mäntykankaan hautausmaan työnjohtaja Minna Korhonen. Käsittelyn jälkeen muistomerkkisuunnitelma palautetaan lähettäjälle joko hyväksyttynä tai luvan edellyttämin huomautuksin.  Vaurioherkästä muistomerkistä lähetetään hautaoikeuden haltijalle tiedote.  Vaurioherkäksi katsotaan mm. lasilyhtyaukot muistomerkeissä.

Hautamuistomerkki ohjeista poikkeavan suunnitelman hyväksyy hautaustoimen päällikkö. Viranhaltijapäätöksessä om mukana  oikaisuvaatimusohjeet.

Vastuu hautamuistomerkeistä kuuluu hautaoikeuden haltijalle. Kallistuneet hautakivet tulee oikaista vaaratilanteiden välttämiseksi. Työn voi tehdä itse tai tilata oikaisutyön kivialan ammattilaiselta tai muistomerkkejä välittävältä tai valmistavalta yritykseltä.  

Muistomerkin poistaminen haudalta

Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki. Menettely edellyttää seurakunnilta yleisesti nykyistä tarkempia hautaoikeuksien määräaikojen seuraamista sekä tietoja hautaoikeuksien haltijoista ja heidän yhteystiedoistaan.

Seurakunta ilmoittaa hautaoikeuden haltijalle hautaoikeutta koskevan määräajan päättymisestä aina kirjeitse, mikäli seurakunnalla on ajan tasalla olevat yhteystiedot. Muussa tapauksessa hautaoikeuden päättymisestä laitetaan tiedote haudalle. Ellei määräaikaa ole jatkettu eikä hautamuistomerkkiä poistettu, muistomerkki siirtyy seurakunnalle vastikkeetta kuuden kuukauden kuluttua.

Vaaralliset muistomerkit

Omaisia kehotetaan viipymättä oikaisuttamaan muistomerkki, mikäli havaitsevat hautausmaalla käydessään muistomerkin olevan vaarallisesti kallellaan tai painuneena. 

Kaatumisvaarassa olevien muistomerkkien oikaisu kuuluu omaisille ja heidän on ryhdyttävä toimeen ottamalla yhteys kivialan ammattilaisiin.  

Muistomerkkianomus

Tulostettava muistomerkkisuunnitelma (pdf)                  

Tulostettava muistomerkkiohjeistus (pdf)