Jyväskylän krematorio

Jyväskylän krematorio

Mäntykankaan hautausmaa, Kuormaajantie 10 , 40320 Jyväskylä

Krematoriossa ei ole jatkuvaa päivystystä.

Krematorion käyttö

Vuonna 2022 krematoriossa tuhkattiin yhteensä 1 741 vainajaa. 2022 vuoden loppuun mennessä krematoriossa oli tuhkattu sen käyttöönotosta lukien yhteensä 22 967 vainajaa.

Jyväskylässä tuhkahautausten osuus kaikista hautauksista oli 2022 kaikkiaan 69,4 prosenttia. Suurin osa tuhkahautauksista tapahtuu vanhoihin arkkusukuhautoihin (48%). Seuraavaksi eniten uurnia haudataan uurnasukuhautoihin (31%) ja muistolehtoihin, sirottelualueille sekä kolumbaarioon (21%).

Vainajista haudattiin Jyväskylän seurakunnan hautausmaille 679, muiden seurakuntien hautausmaille 902 ja muualle kuin hautausmaalle (vesistöön, yksityisen kiinteistön alueelle) 160.

Vainajan tuhkaus on mahdollista kun hautauslupa on saatu ja tuhkauurna on toimitettu seurakunnalle. 

Tuhkauksesta tulee sopia hautauspalveluiden kanssa ennen uurnan siunaus- / hautausaikaa seurakunnasta varatessa.

Hautauspalvelut 0401623982 Vain puhelut ei tekstiviestejä tai sähköpostitse jklsrk.hautauspalvelut(at)evl.fi.

Krematoriossa tuhkattavissa arkuissa sekä hautausmaille haudattavissa arkuissa ja uurnissa on kielletty keinokuituisten materiaalien käyttö.

 

Katso: Arkkujen ja uurnien laatusuosituksetLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Tuhkauurnan luovutus

Uurnan noudon ajankohta sovitaan etukäteen soittamalla numeroon 0401623982 Vain puhelut ei tekstiviestejä tai sähköpostitse jklsrk.hautauspalvelut(at)evl.fi. Uurnia luovutetaan ainoastaan ke-pe. Uurnaa noudettaessa hakijan on todistettava henkilöllisyytensä. 

Uurna luovutetaan krematoriosta omaisille tai sovitulle hautaustoimistolle kuittausta vastaan.

Seurakunta toimittaa tuhkauurnat omille hautausmaille uurnan laskua tai siunausta varten jos omaiset näin haluavat. Uurnan voi hakea myös itse krematoriolta tai valtuuttaa hautaustoimiston noutamaan sen. Luovutus on mahdollista sen jälkeen kun omaiset antavat tiedon uurnan hautauspaikasta.

Hautaustoimilain mukaan tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Mikäli tuhkaa ei ole noudettu krematoriosta vuoden kuluessa tuhkaamisesta, seurakunnalla on oikeus haudata tuhka vainajan kuolinpesän kustannuksella sille hautausmaalle, johon vainajalla on oikeus tulla haudatuksi. 

Pysäköinti Pysäköinti