Jyväskylän krematorio

Mäntykankaan hautausmaa, Kuormaajantie 10 , 40320 Jyväskylä
p. 040 535 2167

Krematoriossa ei ole jatkuvaa päivystystä.

Jyväskylän krematorio

Vuonna 1995 käyttöön otettu Jyväskylän krematorio palvelee likipitäen koko Keski-Suomen maakunnan aluetta. Eniten vainajia tuodaan tuhkattavaksi Jyväskylän kaupungin lisäksi Jämsästä, Laukaasta, Äänekoskelta ja Keuruulta sekä lisäksi maakunnan ulkopuolelta merkittävästi Mikkelistä.

Vainajan tuhkaus on mahdollista kun hautauslupa on saatu ja tuhkauurna on toimitettu seurakunnalle. Krematoriossa tuhkattavissa arkuissa sekä hautausmaille haudattavissa arkuissa ja uurnissa on kielletty keinokuituisten materiaalien käyttö.

Katso: Arkkujen ja uurnien laatusuositukset

Tuhkauurnan luovutus

Uurna luovutetaan krematoriosta omaisille tai sovitulle hautaustoimistolle kuittausta vastaan.

Seurakunta toimittaa tuhkauurnat omille hautausmaille uurnan laskua tai siunausta varten jos omaiset näin haluavat. Uurnan voi hakea myös itse krematoriolta tai valtuuttaa hautaustoimiston noutamaan sen. Luovutus on mahdollista sen jälkeen kun omaiset antavat tiedon uurnan hautauspaikasta.

Uurnan noudon ajankohta sovitaan etukäteen soittamalla numeroon 040 535 2167 tai sähköpostitse jklsrk.hautajapuisto(at)evl.fi. Uurnia luovutetaan ainoastaan ke-pe. Uurnaa noudettaessa hakijan on todistettava henkilöllisyytensä. 

Hautaustoimilain mukaan tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Mikäli tuhkaa ei ole noudettu krematoriosta vuoden kuluessa tuhkaamisesta, seurakunnalla on oikeus haudata tuhka vainajan kuolinpesän kustannuksella sille hautausmaalle, johon vainajalla on oikeus tulla haudatuksi. 

Krematorion käyttö

Vuonna 2019 krematoriossa tuhkattiin yhteensä 1 651 vainajaa. 2019 vuoden loppuun mennessä krematoriossa oli tuhkattu sen käyttöönotosta lukien yhteensä 17 533 vainajaa.

Vainajista haudattiin Jyväskylän seurakunnan hautausmaille 530, muiden seurakuntien hautausmaille 977 ja muualle kuin hautausmaalle (vesistöön, yksityisen kiinteistön alueelle) 144.

Jyväskylässä tuhkahautausten osuus kaikista hautauksista oli 2019 kaikkiaan 63 prosenttia. Suurin osa tuhkahautauksista tapahtuu vanhoihin arkkusukuhautoihin (44%). Seuraavaksi eniten uurnia haudataan uurnasukuhautoihin (31%) ja muistolehtoihin, sirottelualueille sekä kolumbaarioon (25%).

Pysäköinti