Muistomerkkiohjeistus:

Hautapaikalle tulevan uuden muistomerkin koko sovitaan omaisten kanssa haudan luovutuksen yhteydessä.

Muistomerkkisuunnitelma on tarpeellinen ja pakollinen. Suunnitelma toimitetaan ennen muistomerkin valmistamista hyväksyttäväksi Hauta- ja puistotoimistoon tai sähköpostilla jklsrk.hautamuistomerkit@evl.fi

 

Hautaoikeuden haltija tulee olla nimettynä ennen hautamuistomerkin tilaamista. Ainoastaan hautaoikeuden haltijalla on oikeus tilata muistomerkki tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä. Hautauspalvelut lähettevät hautaoikeuden haltija lomakkeen heti toimituksen, hautaan laskun jälkeen.

Muistomerkkisuunnitelman tulee sisältää hautapaikan tunnistetiedot sekä piirros muistomerkistä lisämerkintöineen (mitat, koristeet, teksti, tapitus). Muistomerkkisuunnitelman allekirjoittaa hautaoikeuden haltija tai hänen valtuuttamansa henkilö. Tarvittaessa anotaan lupa vanhan muistomerkin poistamiseen ja se vahvistetaan hautaoikeuden haltijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoituksella.

Uudet hautapaikat merkataan hautauksen jälkeen puuristillä ja siihen on kirjoitettuna vainajan nimi ja hautapaikan tunniste.

Uusia reunakiviä ei sallita asennettavaksi. Hautauksen yhteydessä reunakivet poistetaan ja asennetaan takaisin vain anomuksesta. Seurakunnan tekemän päätöksen perusteella asennetaan reunakivet takaisin Vanhan hautausmaan osastoilla 16 ja 17 ja Korpilahden hautausmaiden inventoinnin mukaan osastot 4 ja 5 jätetään rauhoitetuksi.

Hautaustoimen ohjesääntö 34§  "Muistomerkin kallistuessa se on hautaoikeuden haltijan toimesta oikaistava niin, ettei se aiheuta vahingon vaaraa."

Muistomerkeille vahvistetut kokomitat hautausmaittain.

 

Hautamuistomerkkiohjeistus