Kirkon henkinen huolto tukee suuronnettomuuden keskellä

Kirkon henkisen huollon (HeHu) toiminta-ajatuksena on tarjota suuronnettomuuksien ja vastaavien kriisien yhteydessä henkistä ja psykososiaalista tukea.

Tuki on luonteeltaan palvelua, lähellä oloa ja ahdistuksen vastaanottamista. Tukea annetaan tarvittaessa myös pelastustyöhön osallistuvalle henkilöstölle.

Tärkeä osa kirkon henkistä huoltoa on myös hengellisiin tarpeisiin vastaaminen ja esimerkiksi mahdollisuus kokoontua kirkkoon hiljentymään. 

Tiivis yhteistyö auttaa selviämään kriisissä

Psykososiaalisen tuen järjestämisessä johtovastuu siirtyy vuoden 2022 alussa Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystykselle, jolle Hätäkeskuksesta tulee jatkossa kriisityön tehtäviä.

Palvelujen tarjoaminen sekä eri viranomaisten tiivis yhteistyö ihmisten ja yhteisöjen tukemisessa vievät parhaaseen lopputulokseen ja auttavat selviämään kriiseissä.  

Kirkon kriisiryhmä HeHu tekee yhteistyötä hätäkeskuksen, pelastuslaitoksen, poliisin, sosiaali- ja kriisipäivystyksen sekä seurakuntien kanssa. Viranomaiset aktivoivat HeHu-ryhmän sen johtavien viranhaltijoiden kautta.

Ryhmässä on mukana kirkon työntekijöitä, esim. pappeja, diakoniatyöntekijöitä ja nuorisotyönohjaajia.   

Psykososiaalinen tuki lyhyesti 

  • Psykososiaalisen tuen ja palveluiden järjestäminen on osa lakisääteistä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. 
     
  • Psykososiaalinen tuki koostuu akuutista kriisityöstä ja kiireellisestä sosiaalityöstä. 
     
  • Äkillisten traumaattisten tilanteiden psykososiaalisen tuen lähtökohtana on, että tukea tarjotaan aktiivisesti kaikille, jotka ovat kokeneet äkillisen järkyttävän tapahtuman tai esimerkiksi menettäneet äkillisesti läheisen ihmisen. 
     
  • Keskeisiä psykososiaalisen tuen prosessin etenemisen vaiheita ovat hälytyksen vastaanottaminen, sokkivaiheen tapaaminen ja kriisitapaamiset, seuranta ja jälkihoito. (Sosiaali- ja terveysministeriö) 

Jyväskylän seurakunnan HeHu-vastaava

Yhteiskuntavastuun pappi vs.
Yhteinen seurakuntatyö
Vapaudenkatu 47, PL 103
40101 Jyväskylä

Seurakunnat auttavat kuntia onnettomuuksien jälkipuinnin ja kriisiterapian järjestämisessä.

Hengellistä apua onnettomuuksien uhreille