Yhteiskuntavastuu

Aiemmin historiassa kirkolla on ollut paljon yhteiskuntavastuun tehtäviä. Kirkko on kehittänyt muun muassa lukutaitoa ja terveydenhuoltoa.

Tänä päivänä kirkon yhteiskunnallisessa työssä seurataan, mitä ympärillä ja ympäristössä tapahtuu, kuunnellaan hiljaisia signaaleja ja mietitään, mihin asiaan pitää reagoida - yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Kirkon yhteiskuntavastuun työlle keskeisiä ovat sosiaalisen turvallisuuden parissa työskentelevien tukeminen sekä ympäristö- ja ilmastokysymykset. Haastamme itseämme ekososiaaliseen toimintaan.

Tuemme viranomaisia, kun toimimme työpaikkapappina pelastuslaitoksella ja vankilassa. Kuuntelemme rikoksista epäiltyjä ns. vankilapappina ja autamme rikosten uhreja.

Olemme mukana erilaisissa auttamisen tuen muodoissa, kuten päihde- ja mielenterveyskysymysten yhteistyöverkostoissa Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen keskussairaalan ja järjestöjen kanssa. Vastuullamme on henkisen huollon tarjoaminen kriisi- ja katastrofitilanteissa niin sanotun Hehu-toiminnan kautta.

Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja järjestämme kohtaamisia ja keskustelutilaisuuksia.

Jyväskylän keskusta
Poliisi Jyväskylässä,  kuva Sisä-Suomen poliisilaitos.
Kuva: Sisä-Suomen poliisilaitos.