Arvioinnin johtokunta

Arvioinnin johtokunnan tehtävänä on arvioida seurakunnan toiminnan ja talouden tarkoituksenmukaisuutta, vaikuttavuutta ja raportointia sekä talouden tasapainoa. Sen jäsenet ja varajäsenet eivät saa toimia seurakunnan muissa luottamuselimissä kuin kirkkovaltuustossa.

Johtokunta ei ole tehtävässään yksin, vaan sen toiminnan on tarkoitus tukea ja edistää yhteisten taloudellisten päämäärien ja laatutason saavuttamista ja ylläpitämistä. Tilintarkastajien tehtävänä on suorittaa lakisääteinen ulkoisen kirjanpidon ja tilipäätöksen tarkastus ja sisäinen valvonta on johdon apuna varmistamassa organisaation toiminnan säännönmukaisuutta sekä sitä, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti.

Yhteisenä tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Arvioinnin johtokunnan tehtävänä on keskittyä kirkkovaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointiin.

Kuulutus johtokunnan kokouksen pöytäkirjan nähtävilläolosta julkaistaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla (Tellervonkatu 5, 40100 Jyväskylä) viimeistään 5 päivää ennen ilmoitettua kokouspäivää. Pyydämme huomioimaan, että esityslista toimii pohjana alueneuvoston kokouksen pöytäkirjalle ja siinä mahdollisesti mainitut liitteiden nähtävilläolot kirkkoherranvirastossa koskevat vasta kokouksen pöytäkirjan nähtävilläoloaikaa.

Johtokuntien pöytäkirjat muutoksenhakuosoituksineen ovat saatavana nähtäville Jyväskylän seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Muutoksenhaku johtokuntien päätöksistä on tehtävä kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6). Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti sähköisesti asian- ja dokumentinhallintajärjestelmässä (Domus) kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti.

 

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan vuodesta 2019 alkaen Domus-julkaisussa.

Arvioinnin johtokunnan viimeisimmän esityslistan löydät täällä.

Arvioinnin johtokunnan pöytäkirjat löydät täältä täältä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistuksen mukaisesti toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä netissä korkeintaan julkaisuvuotta edeltävän vuoden ajan.


Johtokunnan kokoonpano vuosina 2018 - 2022

Puheenjohtaja Eero Katainen (varajäsen Henna Katainen)Eero Katainen

Teknikko, eläkeläinen

Kristillisten perusarvojen puolesta -valitsijayhdistysRaimo Sopo

Ylimetsänhoitaja

Keskusta ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys