Kuuntelijana puhelimessa

Kirkon keskusteluavun päivystäjät toimivat kuuntelijoina ja keskustelukumppaneina apua tarvitseville ihmisille. Kirkon keskusteluavun Palvelevassa puhelimessa päivystää noin tuhat vapaaehtoista yli 60 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Päivystystyötä tehdään yksin, mutta päivystäjät kuuluvat alueellisiin ryhmiin, jotka tapaavat säännöllisesti työnohjauksen ja jatkokoulutuksen merkeissä.

Tarjoamme koulutuksen päivystystehtävään. Päivystäjältä toivomme halukkuutta antaa aikaansa toisten ihmisten hyväksi. Edellytämme sitoutumista vaitiolovelvollisuuteen, sekä tasapainoista elämäntilannetta.

Päivystystyötä tehdään 3-10 tuntia kuukaudessa kahden tai kolmen tunnin vuoroissa. Uudet päivystäjät otetaan lämpimästi vastaan. Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä

Palvelevan puhelimen ja perhetyön toiminnanohjaaja
Perheneuvonta
Kilpisenkatu 4
40100 Jyväskylä

Perheasiain neuvottelukeskus