Asioiden hoito hautajaisten jälkeen


Kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta on toimitettava perunkirjoitus. Siihen tarvittavien virkatodis­tusten ja sukuselvitysten hankkiminen vaatii aikaa, joten toimiin on ryhdyttävä ajois­sa. Perunkir­joituksessa ja myöhemmässä perinnönjaossa on varminta käyttää la­kia tuntevia asian­tuntijoita.
 
Hautajaisten jälkeen on myös hoidettavana erilaisia eläke- ja vakuutusasioita. Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistot neuvovat eläkkeisiin, asumistukeen ja avustuksiin liittyvissä asioissa.