AJANKOHTAISTA

 

Mäntykankaan hautausmaan uurnametsäalueelle ei saa sytyttää ulkotulia, hautakynttilät tulee sytyttää muistomerkkien lähelle tehdyille korokkeille. Sirottelu- ja muistolehtoalueen toivotaan säilyvän luonnonmukaisena alueena, metsään ei istuteta myöskään kukkia tai viedä muita muistamisia. Muistamiset tapahtuvat alueelle tehdyille kahdelle korokkeelle. Kynttilöiden sytyttämisessä on hyvä muistaa paloturvallisuus, hautakynttilät on hyvä olla toisistaan erillään vähintään 15cm, jotta voidaan välttää  mahdollinen leimahdusvaara.

Jos haluaa muistaa heti hautauksen jälkeen läheistä niin kynttilöitä ei tule laittaa lasikuituisen hautakannen päälle vaan suoraan maahan.(paloturvallisuus)

 

Jätelajittelu talvella

Biojätteelle varatut astiat vaihdetaan talviaikana kynttiläjätteen keräykseen. Kynttiläjätteen lajittelu alkaa marraskuulla ja sitä ohjaavat opastekstit vaihdetaan astioihin. 

Jätesuunnitelman mukaan Vanhan, Mäntykankaan ja Lahjaharjun hautausmailla on astiat sekajätteelle, kynttiläjätteelle sekä metallille. Korpilahden, Säynätsalon ja Tikkakosken hautausmailla on erilliset jäteastiat sekajätteelle, joihin kynttilät tulee lajitella.  

Talviajan metalliset hautalyhdyt pyydetään asettamaan haudalle niin, että ne eivät haittaa viereiseen hautaan siunaamista.

Paristolla toimivat LED-kynttilät ovat ongelmajätettä ja ne tulee viedä SER-keräyspisteisiin (sähkölaite).

Lisätietoa Jätelajittelu

Muistomerkkien turvallisuus

Hautamuistomerkin aluskiven perustustyöt on tehtävä huolella.  Keväällä, omaisten tulee tarkistaa ettei hautakiven kaatumisvaaraa ole.  Haudan hoito aloitetaan vasta kun se on turvallista toteuttaa. Muistomerkkejä myyvät ja valmistavat yritykset tekevät oikaisutöitä tilauksesta.

Vastuu muistomerkin turvallisuudesta ja seurannasta kuuluu omaisille.  Seurakunta laittaa hautaoikeuden haltijalle tarvittaessa hautakiven oikaisupyynnön.

Hautauspalvelut–toimisto:

Kirkkoherranviraston Hautauspalvelut–toimistossa Tellervonkatu 5:ssä sovitaan siunaustilaisuuden paikka, ajankohta, siunauksen toimittavat pappi ja kanttori sekä varataan hautapaikka ja tehdään hautojen hoitoon liittyvät sopimukset.

Kaikki Jyväskylän hautausmaiden hautapaikat varataan Jyväskylän seurakunnan hautauspalvelut–toimistossa. Korpilahden hautausmaita koskevia asioita voidaan hoitaa myös Korpilahden alueseurakunnan sivutoimipisteessä. Etukäteen ei hautapaikkaa voi varata.
Hautauspalveluissa hoidetaan myös muiden kuin seurakuntien jäsenten hautapaikka-asiat.

Hautaus- ja puistopalvelut

Jyväskylän seurakunnan hautaus- ja puistopalvelut vastaa kuuden hautausmaan ja krematorion toiminnasta. Lisäksi vastuualueisiin kuuluu seurakuntien metsien hoito sekä kiinteistöjen viheralueiden kesäaikainen hoito.

Asiakaspalvelu ma-pe 9.00 - 15.00
p. 040 535 2167           fax 014-449 9397

Hautausmaiden sijainti tiekartalla, lataa tiekartta