Viranhaltijapäätökset

Verkkosivuilla julkaistaan kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös seurakunnan jäsenellä. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tulevat nähtäville päätöksenteon jälkeen ja ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksen nähtävillä pitämisessä huomioidaan kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Salassa pidettäviä asioita ei julkaista verkossa. 

Viranhaltijapäätökset julkaistaan Domus-palvelussa, osoitteessa Domus.evl.fi

Viranhaltijapäätöksen otsikosta avautuu päätös saavutettavassa muodossa. Päätös voidaan avata myös pdf tiedostona.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621

10§ Tiedonsaanti salassa pidettävästä asiakirjasta

Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen tässä laissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon.

Kuvaus salassa pidettävistä viranhaltijapäätöksistä, joita ei julkaista verkossa. Tiedustelut  jklsrk.kirjaamo@evl.fi

Päättävä viranhaltija Päätös nro Pvm Päätöksen kuvaus Nähtävilläolo Salassapidon peruste
kirkkoherra 86/2024 31.5.2024 Oikeuden myöntäminen ehtoollisavustajana toimimiseen 3.6.-23.6.2024 JulkL 6:24 k32
Yhteisen seurakuntatyön johtaja 33/2024 30.5.2024 Rippikoulun maksuhuojennuspäätös 3.6.-23.6.2024 JulkL 6:24 k32
Yhteisen seurakuntatyön johtaja 34/2024 30.5.2024 Rippikoulun maksuhuojennuspäätös 3.6.-23.6.2024 JulkL 6:24 k32
Yhteisen seurakuntatyön johtaja 35/2024 30.5.2024 Rippikoulun maksuhuojennuspäätös 3.6.-23.6.2024 JulkL 6:24 k32
Yhteisen seurakuntatyön johtaja 36/2024 30.5.2024 Rippikoulun maksuhuojennuspäätös 3.6.-23.6.2024 JulkL 6:24 k32
Yhteisen seurakuntatyön johtaja 40/2024 3.6.2024 Rippikoulun maksuhuojennuspäätös 4.6.-24.6.2024 JulkL 6:24 k32
Yhteisen seurakuntatyön johtaja 41/2024 3.6.2024 Rippikoulun maksuhuojennuspäätös 4.6.-24.6.2024 JulkL 6:24 k32
Yhteisen seurakuntatyön johtaja 42/2024 3.6.2024 Rippikoulun maksuhuojennuspäätös 4.6.-24.6.2024 JulkL 6:24 k32
Yhteisen seurakuntatyön johtaja 43/2024 3.6.2024 Rippikoulun maksuhuojennuspäätös 4.6.-24.6.2024 JulkL 6:24 k32
Yhteisen seurakuntatyön johtaja 44/2024 3.6.2024 Rippikoulun maksuhuojennuspäätös 4.6.-24.6.2024 JulkL 6:24 k32
Yhteisen seurakuntatyön johtaja 45/2024 3.6.2024 Rippikoulun maksuhuojennuspäätös 4.6.-24.6.2024 JulkL 6:24 k32