Viranhaltijapäätökset

Verkkosivuilla julkaistaan kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös seurakunnan jäsenellä. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tulevat nähtäville päätöksenteon jälkeen ja ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksen nähtävillä pitämisessä huomioidaan kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Salassa pidettäviä asioita ei julkaista verkossa. 

Viranhaltijapäätökset julkaistaan Domus-palvelussa, osoitteessa Domus.evl.fi

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621

10§ Tiedonsaanti salassa pidettävästä asiakirjasta

Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen tässä laissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon.

Kuvaus salassa pidettävistä viranhaltijapäätöksistä, joita ei julkaista verkossa. Tiedustelut  jklsrk.kirjaamo@evl.fi

Päättävä viranhaltija Päätös nro Pvm Päätöksen kuvaus Nähtävilläolo Salassapidon peruste
Hallintojohtaja Keijo Mattila 9/2024 31.1.2024 Maksuvapautus kuolinpesälle 31.1.-20.2.2024 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 23 k.
Yhteisen seurakuntatyön johtaja Heli Ahonen 4/2024 12.2.2024 Maksuvapautus musiikkileikkikoulumaksuun 12.2.-4.3.2024 JulkL 6:24 k 23
Yhteisen seurakuntatyön johtaja Heli Ahonen 5/2024 12.2.2024 Maksuvapautus musiikkileikkikoulumaksuun 12.2.-4.3.2024 JulkL 6:24 k 23
Yhteisen seurakuntatyön johtaja Heli Ahonen 6/2024 12.2.2024 Maksuvapautus musiikkileikkikoulumaksuun 12.2.-4.3.2024 JulkL 6:24 k 23
Yhteisen seurakuntatyön johtaja Heli Ahonen 3/2024 19.2.2024 Maksuvapautus rippikoulumaksuun 20.2.-11.3.2024 JulkL 6:24 k 23
Yhteisen seurakuntatyön johtaja Heli Ahonen 10/2024 19.2.2024 Maksuvapautus rippikoulumaksuun 20.2.-11.3.2024 JulkL 6:24 k 23
Yhteisen seurakuntatyön johtaja Heli Ahonen 8/2024 19.2.2024 Maksuvapautus rippikoulumaksuun 20.2.-11.3.2024 JulkL 6:24 k 23
Yhteisen seurakuntatyön johtaja Heli Ahonen 9/2024 19.2.2024 Maksuvapautus rippikoulumaksuun 20.2.-11.3.2024 JulkL 6:24 k 23
Yhteisen seurakuntatyön johtaja Heli Ahonen 11/2024 19.2.2024 Maksuvapautus rippikoulumaksuun 20.2.-11.3.2024 JulkL 6:24 k 23
Yhteisen seurakuntatyön johtaja Heli Ahonen 12/2024 19.2.2024 Maksuvapautus rippikoulumaksuun 20.2.-11.3.2024 JulkL 6:24 k 23