Hoitohinnasto 2024

 1 v. hoito 5 v. hoito 10 v. hoito
Kr 1 Hoito, kukkaryhmä 1, 3 begoniaa tai vast. 89 € 486 € 1054 €
Kr 2 Hoito, kukkaryhmä 2, 5 begoniaa tai vast. 100 € 551 € 1 195 €
Kr 3 Hoito, kukkaryhmä 3,  5 kesäbegonia tai vast. 80 € 439 € 951 €
Kr 5 Hoito, kukkaryhmä 5, 3 monivuotista kukkaa ----- 338 € 714 €

 

Kukkapenkin kunnostusmaksu 22 € 2024 peritään, kun hautauksesta tai aikaisemmasta hoidosta on kulunut yli 2 vuotta.

Haudanhoitosopimuksia tehdään 31.5.2024 saakka.

Hoitohautojen hoitoperiaatteet

- Hoitokausi 1.6.-30.9.

- Hoito sisältää tilatun kukkaryhmän, kukkien istutuksen ja hoidon kukkaryhmän alueelta tarpeen mukaan sekä nurmen loppusiistinnän kiven ja  kukkaryhmän ympäriltä siimaleikkurilla.

- kukkapään kunnostus ja maa-aineksen vaihto tarpeen mukaan

- peruslannoitus ja tarpeelliset hoitolannoitukset kasvukaudella

- tarkennettu kastelu kukille ja rajatulle nurmialueelle

- kasvinsuojelutyöt torjuntaohjelman tai havaintojen perusteella

- hiekkahaudan pinnan siistiminen haravoimalla ja tarvittaessa hiekan lisääminen.

- kukkien vaihto niiden tuhoutuessa hoidosta johtuvasta syystä

- hoitokauden päättyessä kukkien poisto ja siivous

- Kukkasuunnitelmat tehdään seurakunnan toimesta.

- Ennen uuden hoitosopimuksen tekoa haudan on oltava sellaisessa kunnossa, että sitä voidaan turvallisesti hoitaa. Omaisten tulee huolehtia     muistomerkin oikaisutyöstä ja mahdollisesta koko haudan peruskunnostuksesta ennen hoidon aloittamista.

- Hinnaston mukaisia kukkaryhmiä ei jaeta useampaan osaan haudalla.

 

 

 

Yleisalueen hoitoperiaatteet, Järjestelytoimikunta 23.10.2008

Yleisalueen hoito käsittää yhtenäisten nurmialueiden nurmenleikkuun ja muun kasvillisuuden hoitamisen hauta-alueilla kesäaikana.

Hautausmaan nurmialueiden hoito, mikä katetaan hautamaksulla (peritään hautauksen yhteydessä), voidaan määritellä leikkuun osalta seuraavasti:

- yhtenäiset nurmialueet, joilla ei sijaitse muistomerkkejä, leikataan joko ajoleikkurilla tai työnnettävällä ruohonleikkurilla (vrt. kuten anonyymihautaus, muistolehto)

- siimaleikkurilla tehtävä työ ei sisälly yleisalueiden nurmihoitoon yksittäisen haudan kohdalla

- hautojen välinen maakaistale leikataan, kun hautapaikat ja muistomerkit ovat n. 1,2 metrin välein

- hautojen ollessa tätä suurempia sukuhautoja, leikataan muistomerkkien väliin jäävä vapaa nurmialue

- muistomerkkien takana oleva alue leikataan työnnettävällä ruohonleikkurilla ja viimeistellään siimaleikkurilla hautausmaan yleishoitona (vrt. yhtenäiset pensasistutukset)

- muistomerkin kohdalta etupuolelta leikataan yleisalueen nurmi niin, että muistomerkin takaa mitaten 70 cm:n alue jää leikkaamatta, jolloin muistomerkin kohdalle jätetään kukille tarkoitettu alue leikkaamatta

- leikkaamaton alue kuuluu sen jälkeen haudan kukkaryhmän hoitoon sisältyvään työhön ja tehdään siimaleikkurilla ja siitä peritään hautainhoitorahastoon korvaus ns. kukkaryhmän hoitoon liittyvänä osa-alueena

- reunakivellisen haudan nurmetettu pinta hoidetaan yleisalueena vain siinä tapauksessa, että reunakivet on upotettu maan pinnan tasoon, eikä näin haittaa koneellista nurmenleikkuuta

- yleisalueiden hoidon periaatetta noudattaen tehdään reunakivellisten ja hiekkapintaisten hautojen mekaaninen puhtaanapito