Hoitohinnasto 2021

 

    1v. hoito    5v. hoito 10v. hoito  
Kr 1 = Hoito, kukkaryhmä 1          3 kukkaa 79€               418€            880€             
Kr 2 = Hoito, kukkaryhmä 2 5 kukkaa 90€ 478€ 1006€  
Kr 3 = Hoito, kukkaryhmä 3 5 pikkukukkaa 71€ 380€   800€  
Kr 4 = Hoito, kukkaryhmä 4 10 pikkukukkaa 79€ 418€   880€  
Kr 5 = Hoito, kukkaryhmä 5 3 perennaa            ei tarjota 338€   714€

HUOM. Kukkapenkin kunnostusmaksu 18 € peritään, kun hautauksesta tai aikaisemmasta hoidosta on kulunut yli 2 vuotta.

Hoitohautojen hoitoperiaatteet, Järjestelytoimikunta 23.10.2008

- hautainhoitorahasto vastaa ainoastaan rahastolta tilatuista kasveista

- kukkasuunnitelmat tehdään rivi- ja osastokohtaisesti seurakunnan toimesta

- omia kukkatoivomuksia ei voi esittää

- hoitosopimukset eivät käsitä muistomerkkien ja reunakivien hoitoa

- hautainhoitorahastoon maksetun hoidon hinta sisältää tilattavan kukkaryhmän ja sille varatun alueen hoidon

- haudalla tapahtuva hoitotyö tilataan kukkaryhmittäin

Sopimukseen liittyvään hoitotyöhön kuuluu:

- kukkien istutus ja hoito 1.6. – 30.9. välisenä aikana

- kukkapään kunnostus ja maa-aineksen vaihto tarpeen mukaan

- peruslannoitus ja tarpeelliset hoitolannoitukset kasvukaudella

- tarkennettu kastelu kukille ja rajatulle nurmialueelle

- kasvinsuojelutyöt torjuntaohjelman tai havaintojen perusteella

- kukkien vaihto niiden tuhoutuessa hoidosta johtuvasta syystä

- nurmen loppusiistintä siimaleikkurilla

- edellä mainittuja hoitotöitä tehdään hoitojaksolla oikea ajankohta ja tarve huomioiden

- hoitokauden päättyessä kukkien poisto ja siivous

- hoidon työalue rajautuu siihen, mikä jää yleisalueiden hoitona tehdyn nurmenleikkuun ulkopuolelle

- hoitoon annetun haudan hiekkapinta pidetään kunnossa tarvittaessa kunnostamalla (vrt. tämä ei sisälly yleisalueen hoitoon)

 

Yleisalueen hoitoperiaatteet, Järjestelytoimikunta 23.10.2008

Yleisalueen hoito käsittää yhtenäisten nurmialueiden nurmenleikkuun ja muun kasvillisuuden hoitamisen hauta-alueilla kesäaikana.

Hautausmaan nurmialueiden hoito, mikä katetaan hautamaksulla (peritään hautauksen yhteydessä), voidaan määritellä leikkuun osalta seuraavasti:

- yhtenäiset nurmialueet, joilla ei sijaitse muistomerkkejä, leikataan joko ajoleikkurilla tai työnnettävällä ruohonleikkurilla (vrt. kuten anonyymihautaus, muistolehto)

- siimaleikkurilla tehtävä työ ei sisälly yleisalueiden nurmihoitoon yksittäisen haudan kohdalla

- hautojen välinen maakaistale leikataan, kun hautapaikat ja muistomerkit ovat n. 1,2 metrin välein

- hautojen ollessa tätä suurempia sukuhautoja, leikataan muistomerkkien väliin jäävä vapaa nurmialue

- muistomerkkien takana oleva alue leikataan työnnettävällä ruohonleikkurilla ja viimeistellään siimaleikkurilla hautausmaan yleishoitona (vrt. yhtenäiset pensasistutukset)

- muistomerkin kohdalta etupuolelta leikataan yleisalueen nurmi niin, että muistomerkin takaa mitaten 70 cm:n alue jää leikkaamatta, jolloin muistomerkin kohdalle jätetään kukille tarkoitettu alue leikkaamatta

- leikkaamaton alue kuuluu sen jälkeen haudan kukkaryhmän hoitoon sisältyvään työhön ja tehdään siimaleikkurilla ja siitä peritään hautainhoitorahastoon korvaus ns. kukkaryhmän hoitoon liittyvänä osa-alueena

- reunakivellisen haudan nurmetettu pinta hoidetaan yleisalueena vain siinä tapauksessa, että reunakivet on upotettu maan pinnan tasoon, eikä näin haittaa koneellista nurmenleikkuuta

- yleisalueiden hoidon periaatetta noudattaen tehdään reunakivellisten ja hiekkapintaisten hautojen mekaaninen puhtaanapito