Yhteisjohtokunnat

Jyväskylän seurakunta on edustajana seuraavissa johtokunnissa.

Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta

Sairaalasielunhoidon hallinnonuudistuksessa sairaalasielunhoito nivelletään kirkkolain 12 §:n mukaisesti osaksi paikallisseurakunnan työtä. Sairaalasielunhoidon johtokunnan valmistelema johtosääntö- ja sopimusluonnos lähetettiin muihin Keski-Suomen seurakuntiin ensin lausunnolle ja valmistelun jälkeen hyväksyttäväksi. Jyväskylän ja yhteistyöseurakuntien kirkkovaltuustoja pyydettiin nimeämään edustajansa uuteen sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan vuodeksi 2010.

Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi sopimuksen sairaalasielunhoidon hoitamisesta Keski-Suomessa ja sairaalasielunhoidon johtosäännön kokouksessaan 6.10.2009.

Sairaalasielunhotoa annetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa sekä muissa sairaaloissa kulloinkin erikseen sovittavassa laajuudessa.

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan vuodesta 2020 alkaen Domus-julkaisussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunta

Perheasiain neuvottelukeskus on perustettu vuonna 1962 seurakuntien yhteiseksi toimintamuodoksi. Se on organisoituut erillisyksikkönä Jyväskylän kaupunkiseurakunnan hallintoon. Nykyinen kirkkolaki ja kirkkojärjestys määrittelevät seurakuntien yhteisten toimintojen organisoitumisen siten, että yksi seurakunnista ottaa kokonaisvastuun työmuodosta. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan valmistelema johtosääntö- ja sopimusluonnos lähetetiin muihin Keski-Suomen seurakuntiin ensin lausunnolle ja valmistelun jälkeen hyväksyttäväksi. Jyväskylän ja yhteistyöseurakuntien kirkkovaltuustoja pyydettiin nimeämään edustajansa uuteen yhteisjohtokuntaan vuodeksi 2010.

Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi sopimuksen kirkon perheneuvonnan ja palvelevan puhelimen palveluista ja Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen ja palvelevan puhelimen johtosäännön 6.10.2009.

Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskus tekee evankelisluterilaisen kirkon perheneuvontatyötä. Seurakuntien työntekijöiden työnohjaus ja seurakuntien työyhteisöjen kehittämistoiminta kuuluvat resurssien rajoissa neuvottelukeskuksen toimialaan. Se tuottaa em. palveluja Keski-Suomen seurakunnille tai muille sopimuskumppaneille. Perheneuvonnan kustannusten korvauksesta sovitaan erillisellä sopimuksella.

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan vuodesta 2020 alkaen Domus-julkaisussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Keski-Suomen it-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta

Yhteisjohtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää IT-yhteistyöalueen toimintaa. Yhteisjohtokunnassa on seitsemän (7) jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunnan jäsenet ovat ensisijaisesti viranhaltijoita. Isäntäseurakuntana on Jyväskylän seurakunta ja sopijaseurakuntina Joutsan, Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kyyjärven, Laukaan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Pihtiputaan, Saarijärven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren ja Äänekosken seurakunnat.

Keski-Suomen yhteistyöalueen yhteistoimintaa koskeva sopimus ja Keski-Suomen it-yhteistyöalueen johtosääntö on hyväksytty Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustossa 2.2.2010.

Yhteisjohtokunnan jäsenten valintajärjestys, jonka jälkeen kierto alkaa alusta:

Yhteisjohtokunta I (2010-2011):

Jyväskylän, Joutsan, Multian, Muuramen, Pihtiputaan ja Saarijärven seurakuntanat

Yhteisjohtokunta II (2012-2013):

Jyväskylän, Karstulan, Keuruun, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken seurakunnat

Yhteisjohtokunta III (2014-2015):

Jyväskylän, Kinnulan, Kyyjärven, Petäjäveden, Laukaan ja Viitasaaren seurakunta