Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tehtävänä on seurakunnan rakennustoimintaa, kiinteää ja irtainta omaisuutta, hautausmaiden perustamista, hoitoa ja käyttöä sekä hautainhoitorahaston toimintaa koskevien asioiden käsitteleminen ja päättäminen sen mukaan kuin johtosäännössä määrätään sekä kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädetään.

Kuulutus johtokunnan kokouksen pöytäkirjan nähtävilläolosta julkaistaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla (Tellervonkatu 5, 40100 Jyväskylä) viimeistään 5 päivää ennen ilmoitettua kokouspäivää. Pyydämme huomioimaan, että esityslista toimii pohjana alueneuvoston kokouksen pöytäkirjalle ja siinä mahdollisesti mainitut liitteiden nähtävilläolot koskevat vasta kokouksen pöytäkirjan nähtävilläoloaikaa.

Johtokunnan pöytäkirja muutoksenhakuosoituksineen on saatavana nähtäville Jyväskylän seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Muutoksenhaku johtokunnan päätöksistä on tehtävä kirkkolain 24 luvun mukaisesti.

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6). Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti sähköisesti asian- ja dokumentinhallintajärjestelmässä (Domus) kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti.

Esityslistan julkiset liitteet ovat nähtävillä kiinteistötoimistossa toimiston aukioloaikoina.

 


Kiinteistöstrategia vuosille 2010 - 2020

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosääntö

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan vuodesta 2019 alkaen Domus-julkaisussa.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan viimeisimmän esityslistan löydät täällä.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan pöytäkirjat löydät täältä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistuksen mukaisesti toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä netissä korkeintaan julkaisuvuotta edeltävän vuoden ajan.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenet

Puheenjohtaja Tuulia Kuntsi (Sari Koskinen)
Kirkkoneuvoston edustaja Raija Sipinen


Aimo Asikainen

Ylikonstaapeli, eläkeläinen

Keskusta ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys


Marja Fagerlund

Toimistoinsinööri

Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys


Tuulia Kuntsi

Apulaisrehtori

Keskusta ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys


Heimo Lajunen

Erikoislääkäri (yleislääketiede)

Kokoomus ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys

Emilia Lakka

FM, YTM

Vihreä kirkko - Tulkaa kaikki -valitsijayhdistys


Pertti Reinikainen

Toiminnanjohtaja

Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat -valitsijayhditys


Mauri Tervonen

Teol. tohtori

Seurakuntaväen valitsijayhdistys