Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tehtävänä on seurakunnan rakennustoimintaa, kiinteää ja irtainta omaisuutta, hautausmaiden perustamista, hoitoa ja käyttöä sekä hautainhoitorahaston toimintaa koskevien asioiden käsitteleminen ja päättäminen sen mukaan kuin johtosäännössä määrätään sekä kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädetään.

Esityslistan julkiset liitteet ovat nähtävillä kiinteistötoimistossa toimiston aukioloaikoina.

Pöytäkirja julkisine liitteineen on nähtävillä pöytäkirjan nähtävilläoloaikana Jyväskylän seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.


Kiinteistöstrategia vuosille 2010 - 2020

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosääntö

Seuraavan kokouksen esityslista

 

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenet

 


Keskusta ja sitoutumattomatDosentti, Sinun äänesi seurakunnassasi - sosialidemokraatit ja sitoutumattomat
Historian ja uskonnon aineenopettaja, Kristillisten perusarvojen puolesta
Kokoomus ja sitoutumattomat

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaSeurakuntaväki