Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tehtävänä on seurakunnan rakennustoimintaa, kiinteää ja irtainta omaisuutta, hautausmaiden perustamista, hoitoa ja käyttöä sekä hautainhoitorahaston toimintaa koskevien asioiden käsitteleminen ja päättäminen sen mukaan kuin johtosäännössä määrätään sekä kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädetään.

Esityslistan julkiset liitteet ovat nähtävillä kiinteistötoimistossa toimiston aukioloaikoina.

Pöytäkirja julkisine liitteineen on nähtävillä pöytäkirjan nähtävilläoloaikana Jyväskylän seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.


Kiinteistöstrategia vuosille 2010 - 2020

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosääntö

Seuraavan kokouksen esityslista

 

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenet

Puheenjohtaja Tuulia Kuntsi (Sari Koskinen)
Varapuheenjohtaja Mauri Tervonen (Inkeri Tuunanen)

Jäsenet:
Emilia Lakka (Aleksi Murtojärvi)
Aimo Asikainen (Jari Colliander)
Heimo Lajunen (Sirkku Laurila)
Pertti Reinikainen (Eero Koskinen)
Marja Fagerlund (Marjattu Hynynen)