Kukkalaitteet ja tervehdykset

Kukkalaitteet voidaan laskea haudalla tai kappelissa. Menettelystä sovitaan papin kanssa.

Lähimmät omaiset tuovat kukkalaitteensa ja tervehdyksensä ensin. Omaisten jälkeen seuraavat viral­liset edustajat (valtio, kunta, järjestöt) ja lopuksi ystävät, naapurit ja työto­verit.

Kukkia laskettaessa on tapana lukea niiden ihmisten tai yhteisöjen nimet, jotka ovat hankkineet kukkalaitteen ja mahdollinen muistolause esimerkiksi Raamatusta tai virsikirjasta. Kukkien laskemisen jälkeen hiljennytään hetkeksi arkun äärelle. Sen jälkeen kumarretaan osanoton ilmaisuna omaisiin päin ja poistutaan arkun ääreltä.

Muistopuheiden pitäminen ja saapuneiden adressien lukeminen jätetään muis­totilaisuuteen.
Jos kukkalaitteet on laskettu jo kappelissa, ne asetetaan haudalla ilman tarpeetonta viivytystä hautaa peittävän hautakannen päälle. Tällöin muistolauseita ei enää lueta. Kun kukat on laskettu, saattoväki voi laulaa virren tai pappi johtaa rukouksen. Tämän jälkeen joku läheisistä esittää kutsun mahdolliseen muis­totilaisuuteen.
 
Tuhkahautauksessa kukat lasketaan aina kappelissa. Saattoväki vie kukkalaitteet toimituksen jälkeen niille varatuille paikoille.