Ajankohtaista

Toukokuun alussa käynnistynyt valtakunnallinen pyöräilyn Kilometrikisa 2020 on päättynyt. Kisassa oli mukana ennätysmäärä polkijoita 34 950. Kisaajat polkivat kesän aikana yli 30 miljoonaa kilometriä, joka on 750 kertaa maapallon ympäri.

Jyväskylän seurakunnan joukkueessa oli mukana 56 polkijaa ja poljettuja kilometrejä tuli yli 31 000. Kilometrikisan sivuston mukaan säästimme bensaa 2 184 litraa ja hiilidioksidipäästöjä 5 460 kg.

Otetaan arkiliikunnasta kaikki irti! Kuljetaan työmatkat iloisesti reippaillen ja reittiä vaihdellen. Jos kuljet bussilla, hyppää pari korttelia ennen työpaikkaasi pois, ja matka jatkuu reippain askelin kohti työpistettäsi.

Kannustamme kaikkia ottamaantavaksi myös silloin tällöin pitää kävelykokouksia, jossa ideat kirkastuvat ja mieli virkistyy. Ja hei, kävele, jos mahdollista työtoverin kanssa yhdessä työmatkat. Jos sinun on pakko kulkea omalla autolla, mieti, voitko yhdistää kyytejä.

 

 

Kirkon ympäristödiplomin päivitys on menossa seurakunnassa. Kirkkoneuvosto hyväksyi lokakuun kokouksessa  seurakunnan ympäristöohjelman.  Seurakunta on pyytänyt Tuomiokapitulilta auditointia. Auditoijat nimetään Tuomiokapitulin istunnossa 14.10.2020.

Elokuun ympäristötyöryhmän kokousessa otimme kantaa Salolan tuulivoimapuiston rakentamiseen. Salola Wind Park Oy suunnittelee Korpilahden Vespuolen alueelle maksimissaan kymmentä tuulivoimalaa.

Ympäristötyöryhmä toteaa yleisesti kannattavansa uusiutuvia ja vähäpäästöistä energiantuotantoa ja siten myös tuulivoimaa. Salolan tuulivoimahanke on kuitenkin sijoittumassa luonto ja maisema arvoiltaan erityisen arvokkaaseen ympäristöön, joka toimii myös tärkeänä muuttoreittinä ja pesiimäalueena useille linnustollisesti arvokkaille lajeille. Näistä syistä ympäristötyöryhmä katsoo, että alueen säilyttäminen luonnontilaisena on tärkeää ja Jyväskylän seurakunnan on syytä suhtautua hankkeseen torjuvasti. Tuulivoimaa tulisi Keski-Suomessakin rakentaa erityisesti olemassa olevaan infrakstuuriin tukeutuen, ja olemassa oleville teollisuusalueille ja esimerkikis moottoriteihin tukeutuen. (Ympäristötyöryhmän muistio 27.8.2020)

 

 

 

Nokipannukahvit maistuvat luontoretkellä