Luottamustyö

Seurakuntaan valitaan luottamushenkilöitä neljän vuoden välein seurakuntavaaleissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Viimeksi vaalit järjestettiin vuonna 2022, seuraavan kerran ehdokkaaksi ja äänestämään pääsee vuonna 2026.

Kirkkovaltuusto

Ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuustossa on 39 jäsentä.

Kirkkovaltuuston keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa kirkollisverosta päättäminen, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen hyväksyminen, investoinneista ja kiinteistökaupoista päättäminen, uusien virkojen perustaminen, joidenkin viranhaltijoiden valinta, luottamushenkilövalinnat sekä johto- ja ohjesääntöjen hyväksyminen.

Kirkkovaltuuston kokoonpano

Jyväskylän seurakunnan hallintorakenne 2024

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi enimmillään 11 jäsentä. Kirkkoneuvoston tehtäviä ovat mm. seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen, hallinnon ja talouden sekä omaisuuden hoidon johtaminen, kirkkovaltuuston päätösten valmistelu ja toimeenpano, seurakunnan sopimusten tekeminen ja edun valvominen, työntekijöiden valinnat.

Kirkkoneuvoston kokoonpano

Aluejohtokunnat

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston ohella tärkeässä asemassa ovat aluejohtokunnat. Aluejohtokunnille kirkkoneuvosto delegoi päätösvaltaa mm. määrärahojen käytössä ja työntekijävalinnoissa. 

Uudessa seurakunnassa on neljä aluejohtokuntaa: Keskustan, Pohjoisen, Läntisen ja Itäisen alueen aluejohtokunta. Aluejohtokunnassa on 10 maallikkojäsentä ja alueen johtava pappi. Kirkkovaltuusto valitsee aluejohtokunnan ja sen puheenjohtajan toimikaudekseen eli neljäksi vuodeksi.

Keskustan alueen (Kaupunginkirkon ja Huhtasuon lähikirkkoalueet) johtava pappi on Paulus Pikkarainen. Pohjoista aluetta (Palokka ja Tikkakoski) johtaa Teija Laine. Itäisen alueen (Kuokkala ja Vaajakoski) johtava pappi on Riku Bucht ja Läntisen alueen (Keljonkankaan, Keltinmäen, Korpilahden, Kortepohjan ja Säynätsalon lähikirkkoalueet) Kirsi Pohjola.

Aluejohtokuntien kokoonpanot

Johtokunnat

Kirkkovaltuusto voi perustaa johtokuntia, joihin se myös valitsee jäsenet. Johtokunnat voivat olla esim. toiminnalliseen työalaan tai johonkin tukipalveluun liittyviä.