Luottamustyö

Seurakuntaan valitaan luottamushenkilöitä neljän vuoden välein seurakuntavaaleissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Viimeksi vaalit järjestettiin vuonna 2018, seuraavan kerran ehdokkaaksi ja äänestämään pääsee vuonna 2022.

Kirkkovaltuusto

Ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuustossa on 39 jäsentä. Kirkkovaltuuston keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa kirkollisverosta päättäminen, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen hyväksyminen, investoinneista ja kiinteistökaupoista päättäminen, uusien virkojen perustaminen, joidenkin viranhaltijoiden valinta, luottamushenkilövalinnat sekä johto- ja ohjesääntöjen hyväksyminen.

Kirkkovaltuuston kokoonpano

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi enimmillään 11 jäsentä. Kirkkoneuvoston tehtäviä ovat mm. seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen, hallinnon ja talouden sekä omaisuuden hoidon johtaminen, kirkkovaltuuston päätösten valmistelu ja toimeenpano, seurakunnan sopimusten tekeminen ja edun valvominen, työntekijöiden valinnat.

Kirkkoneuvoston kokoonpano

Alueneuvostot

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston ohella tärkeässä asemassa ovat alueneuvostot, jotka johtavat alueseurakuntien toimintaa yhdessä aluekappalaisten kanssa. Alueneuvostolle kirkkoneuvosto delegoi päätösvaltaa mm. määrärahojen käytössä ja työntekijävalinnoissa.
Uudessa seurakunnassa on yhdeksän alueneuvostoa. Kussakin alueneuvostossa on 8 jäsentä.

Alueneuvostojen kokoonpanot

Johtokunnat

Kirkkovaltuusto voi perustaa johtokuntia, joihin se myös valitsee jäsenet. Johtokunnat voivat olla esim. toiminnalliseen työalaan tai johonkin tukipalveluun liittyviä.