Sidonnaisuusilmoitukset

Kirkkohallitus on 16.3.2021 antanut suosituksen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa. Suosituksen antaminen pohjautuu kirkolliskokouksen toimeksiantoon. Annetun suosituksen tavoitteena on edistää yhdenmukaisia käytäntöjä sidonnaisuuksien ilmoittamisessa ja toisaalta kannustaa lisäämään seurakuntien, seurakuntayhtymien, hiippakuntien ja kirkkohallituksen hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Samalla pyritään turvaamaan kirkon jäsenten luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. 

Seurakuntamme hallintosäännön 6 luvun 106 § perusteella kirkkoneuvoston puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja muuta jäsentä sekä varajäsentä, kirkkovaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa sekä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan ja arvioinnin johtokunnan jäsentä ja varajäsentä pyydetään antamaan vapaaehtoinen ilmoitus kahden kuukauden kuluessa luottamustoimen alkamisesta niistä luottamustoimeen kuulumattomista 

1) johtotehtävistään tai luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavassa yrityksessä tai muussa yhteisössä, 
2) merkittävästä liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitusta omaisuudestaan ja varallisuudestaan ja liike- tai sijoitustoimintaa varten otetuista veloistaan, antamistaan takauksista tai muista vastuistaan sekä 
3) muista sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa luottamushenkilönä. 
 

Seurakunta julkaisee tiedot niistä sidonnaisuusilmoituksista, joiden julkaisemiseen nettisivuilla on saatu henkilön suostumus.

Listaus annetuista sidonnaisuusilmoituksista. Tiedot on kirjattu suostumuksen antajan ilmoituksen mukaisesti.

Toimikauden aikana sidonnaisuuksissa tapahtuneet olennaiset muutokset on suositeltavaa ilmoittaa kahden kuukauden kuluessa muutoksesta, jonka jälkeen listausta päivitetään vastaavasti. Ilmoitus tapahtuu lähettämällä tiedot lomakkeella osoitteeseen jklsrk.kirjaamo@evl.fi tai toimittamalla se seurakuntatoimistoon Reimarissa (Vapaudenkatu 47).

Sidonnaisuusrekisterin tietosuojaseloste