Jyväskylän seurakunnan strategiat

Lepoa Jumalassa - lähellä ihmistä

Jyväskylän seurakunnan suunta vuoteen 2026.

Kiinteistöstrategia vuoteen 2030

Hyväksytty kirkkovaltuustossa 15.12.2020

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2011 - 2020

Hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 24.5.2011

Henkilöstösuunnitelman päivitys

Hyväksytty kirkkovaltuustossa 19.12.2017

Ympäristöohjelma vuosille 2021 - 2025

- Ympäristöohjelma on hyväksytty kirkkoneuvostossa 7.10.2020 (129§).
- Ympäristökatselmus vuosilta 2015-2020