Tukemamme lähetystyö Angolassa 

Angola eli Angolan tasavalta on noin 33 miljoonan asukkaan portugalinkielinen valtio eteläisessä Afrikassa.

Angolassa oli sisällissota vuosina 1975–2002. Sen jäljiltä liikenne- ja sähköverkot ovat yhä heikkoja. Terveydenhuolto ja koulutus kehittyvät hitaasti. Äärimmäinen köyhyys, korkea työttömyys ja taloudellinen eriarvoisuus ovat maan haasteita, kuten ihmisoikeuksien toteutuminenkin.

Lähetystyöntekijämme Riikka Halme-Berneking 

Riikka on raamatunkäännöskonsultti ja toimii United Bible Societies -järjestön työyhteydessä. Käännöstyötä tehdään yhdessä paikallisten kirkkojen kanssa ja mukana myös valtion kulttuuriministeriön kieli-instituutti. Riikka on mukana raamatunkäännöstyön konsultoinnissa ja koulutuksessa.

Raamattua käännetään kymmenelle angolalaiselle ja namibialaiselle kielelle. Ihmiset saavat lukea ja kuulla Raamattua omalla kielellään. Samalla marginaaliin jääneiden kielten arvostus kasvaa. Riikan työn ydin on auttaa ihmisiä kääntämään Raamattua omille kielilleen. Vähemmistökielten puhujat portugalinkielisissä Afrikan maissa pääsevät käyttämään äidinkieltään harvoin julkisesti. Kirkossa eri kieliä kuitenkin käytetään. Äidinkielen kehittyminen avaa ovia lukutaidon kautta itsekunnioitukseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

"Raamatun kääntäminen kulkee usein käsi kädessä vähemmistökielten kehittämisen kanssa. Halveksittujen kielten puhujien itsekunnioitus vahvistuu, ja he uskaltavat myös ilmaista itseään vapaammin. Raamatunkäännöstyössä tuetaan viestiä Jumalan rakkaudesta sekä sanoin että teoin: Olet arvokas, Luojan luoma.” 

Jos haluat kulkea nopeasti, kulje yksin. Jos haluat päästä perille, kulje yhdessä toisten kanssa", Riikka sanoo. 

Kuokkalan lähikirkkoalue tukee Riikka Halme-Bernekingin työtä. 

Tukemamme työ 

Martin Luther -koulu 

Angolassa on huutava pula yläaste- ja lukiotasoisista kouluista, ja monen perheen on mahdotonta kustantaa lastensa koulumaksuja. Martin Luther -koulu aloitti toimintansa vuonna 2006. Sisäoppilaitoksena koululla on edellytyksiä tarjota koulunkäyntimahdollisuus myös kauempana syrjäkylillä asuville nuorille. Kummituen avulla myös köyhimpien perheiden lapset saavat mahdollisuuden tasokkaaseen keskiasteen koulutukseen. Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret pääsevät koulun kautta kiinni myös sosiaaliseen elämään.

Yhdessä Angolan evankelisluterilaisen kirkon kanssa:

 • Järjestämme oppilaille valtion opetussuunnitelman mukaista laadukasta opetusta yläaste- ja lukiotasolla.
 • Vastaamme kummilasten kaikista koulunkäyntiin liittyvistä kuluista.
 • Tarjoamme kummilapsille ruoka- ja terveydenhuollon.
 • Huolehdimme turvallisesta kouluympäristöstä.
 • Kannustamme vanhempia tukemaan henkisesti lastensa koulunkäyntiä. 

Palokan lähikirkkoalue tukee Martin Luther koulua.  

Onnellinen lapsi – Lubangon slummien lasten oikeudet 

Angolassa on maailman korkein lapsikuolleisuus. Monet tapauksista pystyttäisiin estämään ennaltaehkäisemällä aliravitsemusta ja ripulia. Maan yleinen koulutustaso on matala. Yksi este kouluun pääsemisessä on paperittomuus. Arviolta 95 prosentilla alle 5-vuotiaista lapsista ei ole virallista henkilötodistusta. Autamme äärimmäisen köyhyyden aiheuttaman syrjäytymisvaaran, väkivallan ja hyväksikäytön uhan alla eläviä lapsia. Mahdollistamalla lapsille hyvän terveyden ja valmiudet koulunkäyntiin, pystytään vähentämään lapsikuolleisuutta, parantamaan perheiden elämänlaatua ja katkaisemaan köyhyyden kierre.

Yhdessä Atos-järjestön kanssa: 

 • Mahdollistamme 3–5-vuotiaille lapsille pääsyn päiväkotiin, jossa heille tarjotaan opetusta, terveydenhuoltoa, päivittäiset ateriat sekä psykologista ja hengellistä tukea.
 • Järjestämme iltapäiväohjelmaa 6–14-vuotiaille lapsille.
 • Teemme ennaltaehkäisevää terveystyötä ja tarjoamme akuuttia terveydenhoitoa.
 • Tarjoamme aikuisille luku- ja kirjoitustaito-opetusta.
 • Tuemme perheitä ruoka-avustuksilla sekä itsenäisessä tulonhankinnassa.
 • Hankimme henkilöllisyystodistuksen 1 000 henkilölle. 

Kuokkalan ja Säynätsalon lähikirkkoalueet tukevat Lubangon slummien lasten oikeuksien toteutumista.

Seuraa nimikkolähettiemme työtä maailmalla - tilaa heidän kuulumisiaan sähköpostiisi!

Tilaa nimikkolähettien kuulumiset ottamalla yhteys
Säde Pirttimäkeen, sade.pirttimaki(at)evl.fi
Ulla Klemettiseen, ulla.klemettinen(at)evl.fi

Angolalaisia nuoria Martin Luther -koulussa

Riikka Halme-Berneking työn touhussa.
Kuva: Suomen Pipliaseura

Ota yhteyttä

Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun asiantuntija, Diakonia ja missio -tiimiesihenkilö, työsuojelupäällikkö
Yhteinen seurakuntatyö
Vapaudenkatu 47, PL 103
40101 Jyväskylä

Specialist for Mission and International Work

Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun ohjaaja
Yhteinen seurakuntatyö

FB Lähetys ja kansainvälisyys Jyväskylän seurakunnassa IG @kansainvalinenjklsrk

Angolan sijainti kartalla