Kuokkalan kirkon urut

Sotkamon Urkurakentajat Oy rakensi Kuokkalan kirkon urut vuonna 2013 kolme vuotta aiemmin valmistuneeseen kirkkoon. Urut on sijoitettu parvelle ja siihen on rakennettu 2-osainen fasadi: pääfasadi (metallipillit) näkyy kirkkosalin puolelle ja takafasadi (puupillit) näkyy lasiseinän läpi seurakuntasalin puolelle.

Urkujen fasadi oksatonta kuusta

Urkujen fasadi on suunniteltu yhteistyössä Lassila Hirvilammi arkkitehdit Oy:n kanssa. Fasadin puumateriaalina on käytetty säteittäin sahattua oksatonta kuusta. Fasadin pillit muodostuvat soivista kolmen äänikerran urkumetallipilleistä. Takafasadin puupillit ovat myös soivia.  

Esikuva Amsterdamista

Urkujen sisäosien ja soinnin esikuvana ovat toimineet Amsterdamin St. Augustinuskerkin vuonna 1881 valmistuneet Cavaillé Coll urut. Dispositio, pillien mensurointi, äänitystavat, ilmansyöttö ja ilmalaatikon mitoitukset (myös venttiilikoot). on tehty tarkkaan esikuvaurun mukaisesti.

Ei täydellinen tyylikopio

Uudet urut eivät ole täydellinen tyylikopio vaan siinä on huomioitu nykyaikaisen laadukkaan urkujenrakennuksen vaatimukset: soitettavuus, huollettavuus, ergonomia ja ennen kaikkea Kuokkalan kirkon ainutlaatuiseen tilaan sopiva romantiikan ajan äänitys. Urkujen tarkkaan valitut materiaalit ja perinteiset puusepäntaidot ja urkujenrakennus luovat pohjan urkujen pitkään elinkaareen.

Mekaaninen soitto- ja hallintakoneisto

Uruissa on mekaaninen soitto- ja hallintakoneisto. Sormioiden ilmalaatikot ovat ns. listelaatikoita. Koneiston malli on määräytynyt käytettävän tilan mukaan, jolloin malli suunniteltiin sivulta soitettavaksi. Koskettimet ovat kaksivartiset ja rekisteritapit sijoitettu terasseilla.

Urkurilla pystympi soittoasento

Soittopöydänmitoitukset on tehty ajan hengen mukaisesti, jolloin urkurin soittoasento on hieman pystympi nykystandardiin verrattuna. Palkeiden mitoitus ja malli (kaksoislaskospalkeet) on esikuvan mukainen ja ne on sijoitettu sormion ilmalaatikoiden alle ilmaruuman välittömään läheisyyteen.

Jalkioilla ei itsenäisiä pillejä

Ilma on johdettu palkeilta ilmalaatikolle haitariputkilla, jotka tekevät ilmanannista stabiilimman. Urkujen erikoisuutena on, ettei jalkiolla ole omia itsenäisiä pillejä (esikuvan mukaisesti), vaan jalkion pillit muodostetaan molempien sormioiden pilleistä. Tämä vaikuttaa edullisesti siihen, että tämän kokoiset urut on saatu mahtumaan pienempään tilaan tinkimättä huollettavuudesta.

Jalkion soittokoneisto on mekaaninen ja molemmilla sormion ilmalaatikoilla on omat jalkion venttiilit. Suurimmat puupillit on siirretty urkujen taakse hyödyntämällä pneumatiikkaa täysin esikuvasoittimen mukaisesti.

Vivahteikkaat ranskalaiset kieliäänikerrat

Ranskalaisromanttiseen urkuun kuuluvat tietysti vivahteikkaat ranskalaiset kieliäänikerrat. 16 äänikerran urkuun on sisällytetty peräti 4 kieliäänikertaa, joista kahta voi soittaa myös jalkiolta.

Kaikki kieliäänikerrat on sijoitettu paisutuskaappiin, joka antaa mahdollisuuden vaikuttaa kieliyhdistelmien äänen voimakkuuteen. Ranskalainen kieli ja harmoninen rakenne (tuplapituus) saavat kielet kuulostamaan majesteettisilta.

Useita huilujen äänivärejä

Pääsormion pohjan muodostaa jyhkeä Montre 8´ ja Bourdon 16´. Erilaisia huilujen äänivärejä on useita, sillä urkuihin on sijoitettu tukittujen huilujen lisäksi peräti 2 ylipuhaltavaa huilua. kokonaisuuteen lisättynä viuluäänikerrat ja Voix Céleste luovat urulle oman karaktäärin, jota tämän kokoisissa soittimissa harvoin kuulee.   

 

Disposito

Grand Orgue C-g3   Récit C-g3   Pédale C-f1    
Bourdon 16’ Cor de nuit 8’   Soubasse 16’(siirto)
Montre 8’ Viole de Gambe     8 Basse 8´  (siirto)
Salicional 8’ Voix Céleste 8’ Basson  16´(siirto)
Bourdon 8’ Flûte Octaviante      4’ Trompette 8’ (siirto)
Flûte Harm. 8’ Basson 16´            
Prestant 4’ Trompette       
Flûte douce Basson & Hautbois  8’      
Plein Jeu  5x Clairon  4`      
    Tremblant      
             
Tirasse du Grand Orgue   (I-P)        
Tirasse du Récit   (II-P)        
Copula des claviers   (II-I)        
expression du Récit            

 

Ota yhteyttä

Kanttori
Kuokkalan lähikirkkoalue
Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4
40520 Jyväskylä