Tukemamme lähetystyö Tansaniassa 

Tansania on noin 60 miljoonan asukkaan valtio Itä-Afrikassa. 

Tansaniassa on 120 etnistä ryhmää. Tansania siirtyi monipuoluedemokratiaan vuonna 1992. Kolmannes maan pinta-alasta on savannia. Kehityksestä huolimatta Tansaania on edelleen köyhä maa. Suurin ongelma on nopea väestönkasvu, jonka myötä myös äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä kasvaa jatkuvasti.

Tansanian evankelisluterilainen kirkko on yksi maailman suurimpia luterilaisia kirkkoja. Lähetysseura tukee hiippakuntien työntekijäkoulutusta, nuoriso-, nais- ja lapsityötä sekä tavoittavaa julistustyötä.

Tansanian työtä tuetaan Suomen Lähetysseuran kautta. 

Lähetystyöntekijämme

Hanna Londo

Hanna työskentelee Morongorossa Tansanian luterilaisen kirkon palveluksessa diakoniatyön Naisvoimaa-hankkeessa. Projektissa autetaan vaikeista oloista tulleita naisia saamaan koulutusta ja pienlainaa, joiden avulla he voivat saada parempaa toimeentuloa. Projektissa autetaan myös nuoria maasai-tyttöjä saamaan koulutusta ja sitä kautta he voivat välttyä lapsiavioliitoilta. Hannan mies on Tansanian valtion palveluksessa. Heillä on kolme lasta Lucas, Amanda ja Helen. Keskustan alueseurakunta tukee Hanna London työtä Tansaniassa.

Keskustan alueseurakunta tukee Hanna Londoa. 

Virve Rissanen

Virve Rissanen asuu Tansaniassa Mwanzassa. Hän toimii itäisen ja eteläisen Afrikan työalueviestijänä. Hänen tehtävänsä on seurata ja välittää Suomeen tietoa työstä ja arjen erilaisista todellisuuksista Etiopiasta, Zimbabwesta, Botswananasta, Angolasta ja Namibiasta. Lisäksi hän järjestää viestintäkoulutuksia kumppaneille. 

Tikkakosken ja Vaajakosken alueseurakunnat tukevat Virve Rissasen työtä. 

Stipendiaatti Stephen John Ling`hwa

Tikkakosken alueseurakunnan tukema Stephen John Ling`hwa suorittaa teologian maisterin tutkintoa ja valmistuu jouluna 2021. 

Tikkakosken alueseurakunta tukee Stepheniä. 

Tukemamme työ

Evankeliumia kylille -hanke 

Syrjäisissä kylissä asukkaiden lukutaitoprosentti on alhainen. Kylissä vaikuttavat vahingolliset uskomukset, perinteiset parantajat ja noitatohtorit. Samalla kuitenkin tavallisen ihmisen terveys ja jopa elämä ovat pelinappuloina. Esimerkiksi albinismin kanssa elävät ihmiset ovat suuressa vaarassa. Kristittyjen määrä alueilla on vähäinen. Alueella tehdään evankelioimistyötä, jonka myötä kristittyjen määrä kasvaa, ja ihmiset vapautuvat vanhojen tapojen kahleista. Ihmisoikeuksien ymmärtäminen ja kunnioittaminen lisäävät alueiden turvallisuutta.

Yhdessä Tansanian evankelisluterilaisen kirkon Victoriajärven itäisen hiippakunnan kanssa: 

  • Koulutamme uusia pastoreita ja evankelistoja.
  • Järjestämme evankeliointimatkoja, joilla tehdään kotikäyntejä, järjestetään evankeliointikokouksia ja näytetään iltaisin elokuvia kylän keskustassa

Säynätsalon ja Tikkakosken alueseurakunnat tukevat Evankeliumia kylille - hanketta. 

Tansanian kirkon ja Morongoron hiippakunnan tuki 

Hiippakunnan tuen avulla vahvistetaan kirkon valmiuksia, jotta kirkko voisi toteuttaa perustehtäväänsä yhä paremmin ja laajemmin koko maassa, ja jopa auttaa ympäröivien maiden pieniä luterilaisia kirkkoja. Tavoitteena on saada kirkko entistä avoimemmaksi yhteisöksi vähemmistöjen tai syrjittyjen suhteen. Ihmiset, joilla on albinismi, paimentolaiset ja keräilijät, vammaiset ihmiset – kaikki otetaan huomioon kirkon työssä.

Morogoron hiippakuntaan tarvitaan lisää koulutettuja työntekijöitä. Maallikkoja on valtuutettu toimimaan evankelistoina ja näin johtamaan syrjäisimpiä seurakuntia. Parannamme mm. Morogoron hiippakunnan ruohonjuuritason työntekijöiden teologista osaamista. Huomion kohteena on myös seurakuntien johtajien käytännön taitojen vahvistaminen liittyen esimerkiksi taloushallintoon ja yrittäjyyteen. 

Säynätsalon alueseurakunta tukee Tansanian kirkkoa ja Morongoron hiippakuntaa. 

Sinulla on mahdollisuus seurata nimikkolähettiemme työtä maailmalla saamalla heidän kuulumisiaan sähköpostiisi. 

Tilaa nimikkolähettien kuulumiset sähköpostiisi ottamalla yhteys
Katri Lehikoiseen,  katri.e.lehikoinen(at)evl.fi  
Ulla Klemettiseen, ulla.klemettinen(at)evl.fi

Hanna Londo

Hanna Londo

Virve Rissanen

Virve Rissanen 

Ota yhteyttä

Lähetyksen ja kansainvälisen työn asiantuntija
Yhteinen seurakuntatyö
Vapaudenkatu 47, PL 103
40101 Jyväskylä

Specialist for Mission and International Work