Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi enimmillään 11 jäsentä. Kirkkoneuvoston tehtäviä ovat muun muassa seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen, hallinnon ja talouden sekä omaisuuden hoidon johtaminen, kirkkovaltuuston päätösten valmistelu ja toimeenpano, seurakunnan sopimusten tekeminen ja edun valvominen, työntekijöiden valinnat.

 

Kirkkoneuvoston kokoukset vuonna 2023

Kevätkaudella:

1.2.
22.2.
22.3.
26.4. (raamikokous)
17.5.
7.6.
 

Syyskaudella:

23.8.
20.9.
25.10.
27.10. (budjettiseminaari)
29.11.

 

Kuulutus kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjan nähtävilläolosta julkaistaan seurakunnan virallisella ilmoitustaulullaVapaudenkatu 47) viimeistään 5 päivää ennen ilmoitettua kokouspäivää. Pyydämme huomioimaan, että esityslista toimii pohjana kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjalle ja siinä mahdollisesti mainitut liitteiden nähtävilläolot seurakuntatoimistossa koskevat vasta kokouksen pöytäkirjan nähtävilläoloaikaa.

Kirkkoneuvoston pöytäkirja muutoksenhakuosoituksineen on saatavana nähtäville Jyväskylän seurakunnan seurakuntatoimistossa toimiston aukioloaikana.  Pöytäkirja asetetaan pääsääntöisesti nähtäville kokousta seuraavan viikon maanantaina. Muutoksenhaku kirkkoneuvoston päätöksistä on tehtävä kirkkolain 24 luvun mukaisesti..

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6). Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti sähköisesti asian- ja dokumentinhallintajärjestelmässä (Domus) kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti.

Esityslistat ja pöytäkirjat kuluvan ja edellisen vuoden osalta julkaistaan Domus-julkaisussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Aiempia pöytäkirjoja voi tiedustella ja tietopyyntöjä lähettää seurakunnan kirjaamoon jklsrk.kirjaamo@evl.fi. Ohjeistusta tietopyyntöjen tekemiseen antaa hallinnon asiantuntija Eija Seuranen (eija.seuranen@evl.fi tai puh. 040 535 4124).

Kirkkoneuvoston esityslista löytyy täälläLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kirkkoneuvoston pöytäkirja löytyy täältäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Mikäli esityslistalla tai pöytäkirjalla numerointi on vajaa, johtuu se siitä, että kyseinen pykälä sisältää yksityisyyden suojan piirissä olevia asioita esim. viran/tehtävänhaltijan eläkkeelle jääminen tai se on salassa pidettävä JulkL 6:24 mukaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistuksen mukaisesti toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä netissä korkeintaan julkaisuvuotta edeltävän vuoden ajan.

Kirkkoneuvoston kokoonpano vuosina 2023 - 2024

Puheenjohtaja kirkkoherra Arto Viitala
Varapuheenjohtaja Erkki Puhalainen
(varajäsen Mauri Tervonen)


Matilda Hamara

Avara kirkko -valitsijayhdistys


Martti J. Kari

Työelämäprofessori, eversti evp

Kokoomus ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys


Markku Lahti

Rehtori, eläkeläinen

Keskusta ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys

Jukka Linjama

Aluepäällikkö

Kristillisten perusarvojen puolesta -valitsijayhdistys


Erkki Puhalainen

Kotimaantyönjohtaja, eläkeläinen

Seurakuntaväen valitsijayhdistysReetta Suonpää

Toimintaterapeutti

Avara kirkko -valitsijayhdistys


Jari Tuukkanen

Palveluvastaava

Keskusta ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys


Tuulikki Väliniemi

Kaupunginvaltuutettu

Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys


Pipsa Wilhelms

Työnohjaaja, Nepsy-valmentaja

Kokoomus ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys