Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi enimmillään 11 jäsentä. Kirkkoneuvoston tehtäviä ovat muun muassa seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen, hallinnon ja talouden sekä omaisuuden hoidon johtaminen, kirkkovaltuuston päätösten valmistelu ja toimeenpano, seurakunnan sopimusten tekeminen ja edun valvominen, työntekijöiden valinnat.


 

Kirkkoneuvoston kokoukset vuonna 2018

23.1.
21.2.
21.3. (tilinpäätös ja toimintakertomukset)
18.4. (raamikokous)
16.5.
13.6.
22.8.
26.9.
24.10.
26.10. (budjettiseminaari)
21.11.
19.12.

Kirkkoneuvoston kokoukset vuonna 2019

30.1.
20.2.
20.3. (tilinpäätös ja toimintakertomukset)
10.4. (raamikokous)
15.5.
12.6.
21.8.
25.9.
23.10.
24.10. (budjettiseminaari klo 8.30 - 18)
20.11.
3.12. ylimääräinen kirkkoneuvoston kokous
18.12.

Kokouksen esityslista tulee tähän ennen kokousta. Pyydämme huomioimaan, että esityslista toimii pohjana kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjalle ja siinä mahdollisesti mainitut liitteiden nähtävilläolot kirkkoherranvirastossa koskevat vasta kokouksen pöytäkirjan nähtävilläoloaikaa. Pöytäkirja asetetaan pääsääntöisesti nähtäville kokousta seuraavan viikon tiistaina.


 


 

 

Kirkkoneuvoston kokoonpano vuosina 2015 - 2018


Erityisluokanopettaja, KM, Keskusta ja sitoutumattomat


Sosiaalineuvos, Sinun äänesi seurakunnassasi - sosialidemokraatit ja sitoutumattomat

DI, tutkija, Kristillisten perusarvojen puolesta
Sinun äänesi seurakunnassasi - sosialidemokraatit ja sitoutumattomat