Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi enimmillään 11 jäsentä. Kirkkoneuvoston tehtäviä ovat muun muassa seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen, hallinnon ja talouden sekä omaisuuden hoidon johtaminen, kirkkovaltuuston päätösten valmistelu ja toimeenpano, seurakunnan sopimusten tekeminen ja edun valvominen, työntekijöiden valinnat.

Kirkkoneuvoston kokoukset vuonna 2020

29.1.
19.2.
25.3. (tilinpäätös ja toimintakertomukset)
22.4. (raamikokous)
13.5.
10.6.
26.8.
30.9. ​​​​​​​  kokous siirretty ja pidetään 7.10.
28.10.
22.10. (budjettiseminaari klo 8.30 - 18)
2.12.

Kuulutus kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjan nähtävilläolosta julkaistaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla (Tellervonkatu 5, 40100 Jyväskylä) viimeistään 5 päivää ennen ilmoitettua kokouspäivää. Pyydämme huomioimaan, että esityslista toimii pohjana kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjalle ja siinä mahdollisesti mainitut liitteiden nähtävilläolot kirkkoherranvirastossa koskevat vasta kokouksen pöytäkirjan nähtävilläoloaikaa.

Kirkkoneuvoston pöytäkirja muutoksenhakuosoituksineen on saatavana nähtäville Jyväskylän seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana.  Pöytäkirja asetetaan pääsääntöisesti nähtäville kokousta seuraavan viikon tiistaina. Muutoksenhaku kirkkoneuvoston päätöksistä on tehtävä kirkkolain 24 luvun mukaisesti..

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6). Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti sähköisesti asian- ja dokumentinhallintajärjestelmässä (Domus) kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti.

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan vuodesta 2019 alkaen Domus-julkaisussa.

Kirkkoneuvoston esityslista löytyy täällä.

Kirkkoneuvoston pöytäkirja löytyy täältä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistuksen mukaisesti toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä netissä korkeintaan julkaisuvuotta edeltävän vuoden ajan.

Kirkkoneuvoston kokoonpano vuosina 2019 - 2022

Puheenjohtaja kirkkoherra Arto Viitala
Varapuheenjohtaja Mauri Sompa
(varajäsen Heimo Lajunen)


Tarmo Kemppainen

Koneistaja, eläkeläinen

Kristillisten perusarvojen puolesta -valitsijayhdistys

Liisa Kuparinen

Kauppatieteiden tohtori, tuoteomistaja

Vihreä kirkko - Tulkaa kaikki -valitsijayhdistys


Erkki Puhalainen

Kotimaantyönjohtaja, eläkeläinen

Seurakuntaväen valitsijayhdistys

Mia Puolimatka

KT, erityisopettaja, omaishoitaja

Seurakuntaväen valitsijayhdistys


Pertti Reinikainen

Toiminnanjohtaja

Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat -valitsijayhditys


Anniina Savolainen

Asiakaspalvelukoordinaattori

Keskusta ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys

Raija Sipinen

Yrittäjä

Kokoomus ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys

Mauri Sompa

Sosiaalineuvos

Kokoomus ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys

Reetta Suonpää

Toimintaterapeutti

Myrskylyhty – Nuorten ja partion äänenä -valitsijayhdistys


Jari Tuukkanen

Ohjaaja

Keskusta ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys


Tuulikki Väliniemi

Eläkeläinen

Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys