Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kaksivuotiskaudeksi. Puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi enimmillään 11 jäsentä. Kirkkoneuvoston tehtäviä ovat muun muassa seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen, hallinnon ja talouden sekä omaisuuden hoidon johtaminen, kirkkovaltuuston päätösten valmistelu ja toimeenpano, seurakunnan sopimusten tekeminen ja edun valvominen, työntekijöiden valinnat.

 

Kirkkoneuvoston kokoukset vuonna 2022

Kevätkaudella:

26.1.
2.2. (ylimääräinen kokous)

23.2.
23.3. (tilinpäätös ja toimintakertomus)
27.4. (raamikokous)
18.5.
8.6. ylimääräinen kokous
20.6. ylimääräinen kokous

Syyskaudella:

24.8.
21.9.
26.10.
28.10 (budjettiriihi)
23.11.

 

Kuulutus kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjan nähtävilläolosta julkaistaan seurakunnan virallisella ilmoitustaulullaVapaudenkatu 47) viimeistään 5 päivää ennen ilmoitettua kokouspäivää. Pyydämme huomioimaan, että esityslista toimii pohjana kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjalle ja siinä mahdollisesti mainitut liitteiden nähtävilläolot seurakuntatoimistossa koskevat vasta kokouksen pöytäkirjan nähtävilläoloaikaa.

Kirkkoneuvoston pöytäkirja muutoksenhakuosoituksineen on saatavana nähtäville Jyväskylän seurakunnan seurakuntatoimistossa toimiston aukioloaikana.  Pöytäkirja asetetaan pääsääntöisesti nähtäville kokousta seuraavan viikon maanantaina. Muutoksenhaku kirkkoneuvoston päätöksistä on tehtävä kirkkolain 24 luvun mukaisesti..

Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6). Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti sähköisesti asian- ja dokumentinhallintajärjestelmässä (Domus) kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti.

Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan vuodesta 2019 alkaen Domus-julkaisussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kirkkoneuvoston esityslista löytyy täälläLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kirkkoneuvoston pöytäkirja löytyy täältäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Mikäli esityslistalla tai pöytäkirjalla numerointi on vajaa, johtuu se siitä, että kyseinen pykälä sisältää yksityisyyden suojan piirissä olevia asioita esim. viran/tehtävänhaltijan eläkkeelle jääminen tai se on salassa pidettävä JulkL 6:24 mukaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistuksen mukaisesti toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä netissä korkeintaan julkaisuvuotta edeltävän vuoden ajan.

Kirkkoneuvoston kokoonpano vuosina 2021 - 2022

Puheenjohtaja kirkkoherra Arto Viitala
Varapuheenjohtaja Mauri Sompa
(varajäsen Heimo Lajunen)


Irmeli Ahola

Varhaiskasvatuksen opettaja

Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys


Tarmo Kemppainen

Koneistaja, eläkeläinen

Kristillisten perusarvojen puolesta -valitsijayhdistys

Liisa Kuparinen

Kauppatieteiden tohtori, tuoteomistaja

Vihreä kirkko - Tulkaa kaikki -valitsijayhdistys


Jussi Lehtimäki

Logistiikkainsinööri

Keskusta ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys


Erkki Puhalainen

Kotimaantyönjohtaja, eläkeläinen

Seurakuntaväen valitsijayhdistys


Anniina Savolainen

Asiakaspalvelukoordinaattori

Keskusta ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys

Raija Sipinen

Yrittäjä

Kokoomus ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys

Mauri Sompa

Sosiaalineuvos

Kokoomus ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys

Reetta Suonpää

Toimintaterapeutti

Myrskylyhty – Nuorten ja partion äänenä -valitsijayhdistys


Jari Tuukkanen

Ohjaaja

Keskusta ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys


Tuulikki Väliniemi

Eläkeläinen

Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat -valitsijayhdistys