Hautamuistomerkit ja hautojen hoito

Seurakunnan puolesta haudalle asennetaan väliaikaiseksi merkiksi valkoinen puuristi, jossa on vainajan nimi ja hautapaikkaa osoittavat numerot. Pysyvän muistomerkin hankkimisessa ei tarvitse kiirehtiä. Hautaukseen liittyvistä asiakir­joista ­sel­vi­ää, millai­sia ohjei­ta muis­­tomerkistä on annettu sille alueelle, jossa hauta sijait­see.

Omaisten on huolehdittava haudan hoidosta. Omai­set voivat jättää haudan seura­kunnan hautainhoitorahaston hoidet­tavak­si maksua vastaan. Haudanhoitosopimukset tehdään Hautauspalvelut-toimistossa p.0401623982