Hautojen hoito

Hoitokausi alkaa hautausmaan yleissiivouksella toukokuussa. Tällöin haudoilta poistetaan talven aikana haudoille tuodut havut, kanervat, kynttilät, kukkalaitteet ja muut talvikoristeet. Hoitohautojen istutukset aloitetaan kesäkuun puolella, kun hallanvaara on ohi.

Hautainhoitorahastolta tilattu hoito käsittää haudalle tilattuun kukkaryhmään liittyvät työt. Hoitoja on mahdollista tilata 1, 5 tai 10 hoitovuoden ajalle.

Haudalle tilattava hoito käsittää kukkaryhmään liittyvät työt. Hoidot tilataan kukkaryhmittäin, mikä sisältää kukat ja hoidon. Hoito sisältää nurmen loppusiistinnän kukkaryhmän ja muistomerkin ympäriltä, lannoituksen, kastelun, kasvinsuojelun, istutuksen ja kukkien hoidon kukkaryhmän alueelta tarpeen mukaan.

Tarvittaessa sovitaan seurakunnan kanssa mahdollisesta koko haudan peruskunnostuksesta 113 € lisäpaikat 56 € 2023 ennen hoidon aloittamista.

Suuremmille sukuhaudoille voidaan tilata tarvittaessa useampia kukkaryhmiä. Hinnaston mukaisia kukkaryhmiä ei jaeta useampaan osaan haudalla.

Kukkapenkin kunnostusmaksu 22 € 2023 peritään aina hoitoa aloitettaessa, kun hauta ei ole ollut hoidossa ja kun viimeisestä hautauksesta on kulunut yli kaksi vuotta.

Muistomerkin oikaisu

Hautainhoitorahasto 4§  "Ennen sopimuksen tekoa haudan on oltava sellaisessa kunnossa, että sitä voidaan turvallisesti hoitaa." Vaarallisesti kallellaan oleva muistomerkki estää hoitotyön aloittamisen.
Muistomerkin oikaisutyöstä omaisten tulee olla yhteydessä kivialan ammattilaisiin ja sopia muistomerkin oikaisusta ennen hoidon aloittamista.

Tarvittaessa omaisten tulee huolehtia muistomerkin oikaisutyöstä ja mahdollisesta koko haudan peruskunnostuksesta ennen hoidon aloittamista.

Vaaralliset muistomerkit

Työnjohtajat seuraavat hoitohaudoilla olevien vaarallisten kivien tilannetta ja vastaavat mielellään kysymyksiinne. Hoitohaudalle laitetaan tiedote tai omaisiin otetaan kirjeitse yhteyttä, mikäli kaatumisvaarassa oleva muistomerkki estää hoitotyön.

Omaisia kehotetaan viipymättä oikaisuttamaan muistomerkki, mikäli he havaitsevat hautausmaalla käydessään muistomerkin olevan vaarallisesti kallellaan tai painuneena.

Asiointi haudan hoitoa tilattaessa

 

 

Hautauspalvelut
Vapaudenkatu 47
40100 Jyväskylä

puh. 040 162 3982


sähköpostilla jklsrk.hautauspalvelut@evl.fi

014  636 611 (neuvonta)
Faksi 014 4499 396

Postiosoite
Jyväskylän seurakunta
PL 103
40101 Jyväskylä

Ahkeraliisa