Lokakuu 2022

Hautausmaiden vedet katkaistaan vko 40 (3.10.-7.10.2022)

Vaarallisten puiden poisto aloitetaan viikko 41 Lahjaharjun hautausmaalla.

Kesäkukat saapuivat hautausmaille ti-ke 7.-8.6.2022.

Kukkia tulee yhteensä noin 35000 kpl. Kukkien istutukseen varataan reilu viikko aikaa, jonka jälkeen tehdään tarkastuskierros viimeistään juhannusviikolla. Kukille tulee antaa juurtumisrauha. Kukat juurtuvat noin kahdessa viikossa, jolloin uusi kasvu alkaa näkyä. Hautausmaatyöntekijät seuraavat kukkien kasvuunlähtöä. Kukkapesä on lannoitettu pitkäaikaisilla lannoiteilla sekä Terracottom-lannoitteella joka sisältää vettä pidettävää ainetta, jolloin kastelun tarve  myös vähenee. Hautausmailla ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita.

Hautojen hoito

Hoitokausi alkaa hautausmaan yleissiivouksella toukokuussa. Tällöin haudoilta poistetaan talven aikana haudoille tuodut havut, kanervat, kynttilät, kukkalaitteet ja muut talvikoristeet. Hoitohautojen istutukset aloitetaan kesäkuun puolella, kun hallanvaara on ohi.

Hautainhoitorahastolta tilattu hoito käsittää haudalle tilattuun kukkaryhmään liittyvät työt. Hoitoja on mahdollista tilata 1, 5 tai 10 hoitovuoden ajalle.

Haudalle tilattava hoito käsittää kukkaryhmään liittyvät työt. Hoidot tilataan kukkaryhmittäin, mikä sisältää kukat ja hoidon. Hoito sisältää nurmen loppusiistinnän kukkaryhmän ja muistomerkin ympäriltä, lannoituksen, kastelun, kasvinsuojelun, istutuksen ja kukkien hoidon kukkaryhmän alueelta tarpeen mukaan.

Tarvittaessa sovitaan seurakunnan kanssa mahdollisesta koko haudan peruskunnostuksesta 108 € (lisäpaikat 53 €) ennen hoidon aloittamista.

Suuremmille sukuhaudoille voidaan tilata tarvittaessa useampia kukkaryhmiä. Hinnaston mukaisia kukkaryhmiä ei ole tarkoitus jakaa useampaan osaan haudalla.

Kukkapenkin kunnostusmaksu 20 € peritään aina hoitoa aloitettaessa, kun hauta ei ole ollut hoidossa ja kun viimeisestä hautauksesta on kulunut yli kaksi vuotta.

Haudanhoitojen tilauksia otetaan vastaan 31.5.2022

Haudanhoitosopimusten vastaanotto päättyi 31.5.2022.  Kukkapesien valmistelutyöt aloitetaan toukokuun puolivälissä ja ne tehdään järjestelmällisesti osasto kerrallaan. Kukat haudoille on tilattu kukkahoitojen perusteella

Kesäkukkien istutus alkaa vko 23 ja istutukset on tarkastauksineen tehty juhannukseen mennessä. Kukat juurtuvat noin kahdessa viikossa ja ovat toipuneet istutusstressistä.  Omaisten on hyvä huomioida, että hautamuistomerkki on suorassa eikä ole vaarassa kaatua hautoja hoitavien työntekijöiden päälle eikä haudoilla vierailevien.  Hoito aloitetaan vasta kun hautakivi on turvallinen. Hautaoikeuden haltijan velvollisuus on huolehtia hautamuistomerkistä.

Haudanhoitotilauksia ei enää oteta vastaan toukokuun jälkeen myöskään uusille hautauksille, koska haudan pinnan on hyvä painua kesän aikana.

 

Muistomerkin oikaisu

Hautainhoitorahasto 4§  "Ennen sopimuksen tekoa haudan on oltava sellaisessa kunnossa, että sitä voidaan turvallisesti hoitaa." Vaarallisesti kallellaan oleva muistomerkki estää hoitotyön aloittamisen.
Muistomerkin oikaisutyöstä omaisten tulee olla yhteydessä kivialan ammattilaisiin ja sopia muistomerkin oikaisusta ennen hoidon aloittamista.

Tarvittaessa omaisten tulee huolehtia muistomerkin oikaisutyöstä ja mahdollisesta koko haudan peruskunnostuksesta ennen hoidon aloittamista.

Vaaralliset muistomerkit

Työnjohtajat seuraavat hoitohaudoilla olevien vaarallisten kivien tilannetta ja vastaavat mielellään kysymyksiinne. Hoitohaudalle laitetaan tiedote tai omaisiin otetaan kirjeitse yhteyttä, mikäli kaatumisvaarassa oleva muistomerkki estää hoitotyön.

Omaisia kehotetaan viipymättä oikaisuttamaan muistomerkki, mikäli he havaitsevat hautausmaalla käydessään muistomerkin olevan vaarallisesti kallellaan tai painuneena.

Asiointi haudan hoitoa tilattaessa

Korona epidemian vuoksi toimistot palvelevat puhelimitse tai sähköpostilla, lähikontaktia vältetään.

 

Hautauspalvelut
Vapaudenkatu 47
40100 Jyväskylä

puh. 040 162 3982


sähköpostilla jklsrk.hautauspalvelut@evl.fi

014  636 611 (neuvonta)
Faksi 014 4499 396

Postiosoite
Jyväskylän seurakunta
PL 103
40101 Jyväskylä

Ahkeraliisa