Raamatunkäännöstyö

Raamatunkäännöstyön tarkoitus on, että ihmiset kaikkialla voisivat lukea ja kuulla rakastavasta Jumalasta omalla kielellään. Ihminen tavoitetaan parhaiten hänen omalla kielellään. Työn kautta vähemmistökielien ja -kansojen on mahdollista säilyttää oma identiteetti. 

Raamatunkäännöstyöllä on poikkeuksetta myös yhteiskunnallinen ulottuvuus. Raamatunkäännös ei koskaan valmistu tyhjiössä. Omakielinen Raamattu saa aikaan muutoksen, jolla on merkitystä yksityisille kristityille ja kokonaisille kansoille. Raamatun kääntäminen on pitkäjänteistä ja ammattitaitoa vaativaa työtä. Keskimäärin koko Raamatun kääntäminen vie 12 vuotta. Raamattu on maailman käännetyin kirja.

Tällä sivulla esitellyt raamatunkäännöstyön hankkeet toteutetaan yhdessä Suomen Pipliaseuran kautta. 

Raamatunkäännöstyö Namibiassa

Namibia on kristitty maa ja siellä on 2,2 miljoonaa asukasta. Väestöstä noin puolet puhuu kwanjamaa tai ndongaa äidinkielenään. Lähetystyöntekijä Martti Rautanen käänsi 1800-luvulla ensimmäisen ndongankielisen Raamatun ja loi ndongan kirjakielen. Sittemmin raamatunkäännöstä on muokattu kaksi kertaa. Tänä päivänä Namibian väestöstä yli puolet ovat iältään alle 25-vuotiaita. Kwanjamankielisten nuorten on vaikea ymmärtää käytössä olevaa raamatunkäännöstä. 

Käännökset kwanjaman- ja ndongankielillä tehdään samanaikaisesti, jotta varmistetaan käännösten yhtenäisyys. Hankkeen toteutuksesta vastaa Namibian ja Angolan Pipliaseurat yhteistyössä paikallisten kirkkojen kanssa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa paikallisten kirkkojen käyttöön ymmärrettävät ja helppokäyttöiset ndongan- ja kwanjamankieliset raamatunkäännökset.

Raamatunkäännöstyö Kiinassa

Kiinan arvioidusta 1,4 miljardista asukkaasta noin 8,4 prosenttia eli 117 miljoonaa ihmistä kuuluu etnisiin vähemmistöihin. Kiinassa on virallisesti 55 vähemmistökieltä mandariinikiinan lisäksi. Useimmat vähemmistökielen puhujat eivät ymmärrä riittävästi kiinan kieltä, jotta voisivat lukea mandariininkielistä Raamattua. Käännöshankkeita toteutetaan viranomaisten luvalla, mutta niistä tiedottamiseen liittyy rajoituksia. Käännöstyön painopiste on mm. Yunnanin maakunnassa. 

Käynnissä olevilla hankkeilla voidaan tavoittaa jopa miljoonia ihmisiä maakunnissa. Seurakuntien tuki kohdistetaan Kiinan kristillisen neuvoston edullisiin raamattumalleihin, joita vähävaraisten on helpompi hankkia. Tuen avulla julkaisujen hinta voidaan pitää kohtuullisena.

Raamatunkäännöstyö Lähi-Idässä

Lähi-idässä Raamattu on tärkeä kirja kristittyjen identiteetin tukena. Yksittäiset kristityt elävät paikoin voimakkaan paineen alaisina. Suomen Pipliaseura osallistuu Lähi-idän pipliaseurojen (Egypti, Pyhän maan Pipliaseurat, Irak, Jordania) yhteistyöhankkeisiin, jotka palvelevat alueella toimivia kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä. Huoli kristittyjen asemasta alueella on yhteinen. Lähi-Idän lähetystehtävässä on tärkeää dialogi islamin kanssa. Pipliaseurat toimittavat alueen kaikille kirkoille Raamattuja ja muita raamattumateriaaleja. 

Raamatunkäännöstyötä tukevat Keltinmäen, Vaajakosken ja Kuokkalan lähikirkkoalueet

Namibialaisia nuoria lukemassa Raamattua

""

 

""

Ota yhteyttä

Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun asiantuntija, Diakonia ja missio -tiimiesihenkilö, työsuojelupäällikkö
Yhteinen seurakuntatyö
Vapaudenkatu 47, PL 103
40101 Jyväskylä

Specialist for Mission and International Work

Lähetyskasvatussihteeri
Yhteinen seurakuntatyö

Mission education secretary