Aluejohtokunnat

Jyväskylän seurakunnassa on neljä hallinnollista aluetta:

• Keskustan alue (Keskustan ja Huhtasuo)
• Pohjoinen alue (Palokka ja Tikkakoski)
 • Itäinen alue (Kuokkala ja Vaajakoski)
 • Läntinen alue (Keltinmäki, Kortepohja, Keljonkangas, Korpilahti ja Säynätsalo)

Alueella tapahtuvaa toimintaa johtaa aluejohtokunta yhdessä johtavan papin kanssa. Keskustan alueen johtava pappi on Paulus Pikkarainen. Pohjoista aluetta johtaa Teija Laine. Itäisen alueen johtava pappi on Riku Bucht ja Läntisen alueen Kirsi Pohjola.

Aluejohtokunnassa on 10 maallikkojäsentä ja alueen johtava pappi. Kirkkovaltuusto valitsee aluejohtokunnan ja sen puheenjohtajan toimikaudekseen eli neljäksi vuodeksi. Alueen jokaiselta lähikirkkoalueelta nimetään johtokuntaan ainakin yksi edustaja. Aluejohtokunnan johtosääntö noudattelee pitkälti nykyisen alueneuvoston johtosääntöä.

Aluejohtokunnan tehtävät ovat:

• johtaa yhdessä johtavan papin kanssa alueen toimintaa
 • hyväksyä kirkkoneuvostolle esitys alueen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
• seurata alueen talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista ja päättää alueen talousarvioraamin puitteissa talousarvion muutoksista
• hyväksyä kirkkoneuvostolle esitys alueen toimintakertomukseksi
• hyväksyä alueen jumalanpalvelusten kolehtisuunnitelmat
• tukea alueen lähikirkkoalueiden toimintaa ja vapaaehtoistyötä
• asettaa työryhmiä alueen toiminnan ja toiminnan suunnittelun tueksi
• valita alueen työntekijät pappeja lukuun ottamatta ja osallistua pappien valinnan valmisteluun
• osallistua alueen johtavan papin nimeämiseen valitsemalla omat edustajansa valintaa kirkkoneuvostolle valmistelevaan työryhmään
• esittää kirkkoneuvostolle jumalanpalvelusten säännölliset alkamisajat
• antaa kirkkoneuvostolle pyydetyt lausunnot
• käsitellä aluejohtokunnalle osoitetut aloitteet ja tehdä tarvittaessa esityksiä kirkkoneuvostolle.